Publikacje

Zakład Języków Obcych prowadzi kształcenie językowe ze szczególnym uwzględnieniem języka sztuki i design’u. Owocem prowadzonych przez nas zajęć i gromadzonych materiałów językowych są publikacje. Stworzyliśmy już „English for Printmaking students” oraz „Design English” (a coursebook for students of Interior Architecture and Design”. Obecnie przygotowujemy się do “produkcji” podręcznika do nauki języka angielskiego z zakresu ceramiki I szkła oraz sztuki mediów i fotografii.