Rekrutacja / Egzaminy / Konsultacje dla kandydatów

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2020/2021 - zakończona


Folder rekrutacyjny 2020/2021


«Sprawdź niezbędne formalności jakich musisz dopełnić kandydując do naszej uczelni»


STUDIA STACJONARNE

Studia jednolite magisterskie i pierwszego stopnia

Studia drugiego stopnia

Limity przyjęć na rok akademicki 2021/2022
Przewiduje się rekrutację na następujące kierunki studiów stacjonarnych:
Kierunek Liczba osób rodzaj studiów
Malarstwo 24 jednolite magisterskie
Rzeźba 14 jednolite magisterskie
Mediacja Sztuki 12 I stopnia
12 II stopnia
Grafika 30 jednolite magisterskie
Sztuka Mediów 18 I stopnia
10 II stopnia
Architektura wnętrz 20 I stopnia
20 II stopnia
Wzornictwo 24 I stopnia
20 II stopnia
Scenografia

14

Sztuka i wzornictwo ceramiki 15 I stopnia
12 II stopnia
Sztuka i wzornictwo szkła 15 I stopnia
12 II stopnia
Konserwacja i restauracja dzieł sztuki w zakresie konserwacji i restauracji ceramiki i szkła 6 jednolite magisterskie
MFA in Visual Arts -  Interdyscyplinarne studia z wykładowym językiem angielskim 12

II stopnia (studia odpłatne)


HARMONOGRAMY EGZAMINÓW WSTĘPNYCH

Regulamin punktacji poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład każdego etapu egzaminu wstępnego 


STUDIA NIESTACJONARNE (odpłatne)

Limity przyjęć na rok akademicki 2021/2022
Przewiduje się rekrutację na następujące kierunki studiów niestacjonarnych:
Kierunek Liczba osób rodzaj studiów
Malarstwo 20 I stopnia
Malarstwo 20 II stopnia
Architektura wnętrz 24 I stopnia
24 II stopnia
Projektowanie graficzne 26 I stopnia
17 II stopnia
Projektowanie graficzne studia w wykładowym j. angielskim 12 II stopnia
Sztuka Mediów w zakresie Fotografia i multimedia 24 I stopnia
15 II stopnia

Przydatne adresy oraz telefony

Zobacz Władze i reprezentacja uczelni

Wydział Malarstwa
Dziekan - dr hab. Marta Borgosz, prof. ASP
Prodziekan -  dr hab. Jacek Jarczewski, prof. ASP

Kontakt z dziekanatem: (71) 343 80 31 w. 221, 
e-mail: dziekanatmirz@asp.wroc.pl

Wydział Rzeźby i Mediacji Sztuki
Dziekan - dr hab. Grzegorz Niemyjski
Prodziekan -  dr hab. Maria Wrońska

Kontakt z dziekanatem: (71) 343 80 31 w. 271, 
e-mail: dziekanatrzim@asp.wroc.pl

Wydział Grafiki i Sztuki Mediów 
Dziekan - dr hab. Marek Grzyb, prof. ASP
Prodziekan -  dr hab. Anna Trojanowska, prof. ASP

Kontakt z dziekanatem:(71) 343 80 31 w. 227, 
e-mail: ama@asp.wroc.pl

Wydział Architektury Wnętrz, Wzornictwa i Scenografii
Dziekan – prof. dr hab. Agata Danielak - Kujda, prof. ASP
Prodziekan - dr hab. Dominika Sobolewska, prof. ASP

Kontakt z dziekanatem:(71) 343 80 31 w. 214,
e-mail: dziekanatawiw@asp.wroc.pl

Wydział Ceramiki i Szkła 
Dziekan - dr Marzena Krzemińska-Baluch
Prodziekan - dr Renata Bonter-Jędrzejewska

Kontakt z dziekanatem:(71) 343 80 31 w. 216, 
e-mail: dziekanatcisz@asp.wroc.pl

Dział Organizacji Studiów:

Kierownik: mgr Małgorzata Szumiejko

(71) 343 80 31, w. 303
m.szumiejko@asp.wroc.pl
Załączniki
Zobacz także