Rekrutacja / Egzaminy / Konsultacje dla kandydatów

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2020/2021

Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021 odbywa się formie On-line


REKRUTACJA NA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

POCZĄTEK REKRUTACJI ON - LINE 15 MAJA 2020 godzina 15.00

KONIEC REKRUTACJI ON- LINE 18 WRZEŚNIA 2020 godzina 12.00 na 

(po tym terminie nie ma możliwości umieszczenia Portfolio)

 • Architektura wnętrz studia II stopnia,
 • Wzornictwo studia II stopnia,
 • Sztuka mediów studia II stopnia,
 • Mediacja sztuki studia II stopnia, 
 • Sztuka i wzornictwo szkła studia II stopnia ,
 • Sztuka i wzornictwo ceramiki studia II stopnia

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJACA na jednolite studia magisterskie na kierunki:

 • Rzeźba
 • Konserwacja i restauracja dzieł sztuki w zakresie Konserwacji i restauracji ceramiki i szkła

już od 1 sierpnia godzina 15.00


STUDIA NIESTACJONARNE 

 • Architektura wnętrz studia II stopnia - rekrutacja do 18 września godz. 12.00, rozmowa kwalifikacyjna 21/22 września
 • Sztuka mediów w zakresie FOTOGRAFIA I MULTIMEDIA studia I stopnia - rekrutacja do nabór dodatkowy: egzamin wstępny w dniu 23.09.2020 r.  (termin elektronicznej rekrutacji do dnia 22.09.2020, do godz.10)
 • Sztuka mediów w zakresie FOTOGRAFIA I MULTIMEDIA studia II stopnia- rekrutacja do  dnia 22.09.2020, do godz. 10,
  egzamin wstępny dodatkowy w dniu 23.09.2020 r. (termin elektronicznej rekrutacji do
 • Malarstwo studia II stopnia - rekrutacja do 18 września godz.12.00

Folder rekrutacyjny 2020/2021UWAGA KANDYDACI

Zasady rekrutacji on-line

1. Kandydaci zakładają konta poprzez System Rekrutacji Elektronicznej. Po rejestracji, kandydaci otrzymują hasło na podanego maila. (UWAGA! kod aktywacyjny jest ważny tylko 7 dni.)

Prosimy o przygotowanie :

 • dowodu osobistego / cudzoziemcy - paszportu
 • zdjęcia, w wersji elektronicznej

2. Kandydaci biorący udział w rekrutacji na ASP we Wrocławiu w poprzednich 2 latach proszeni są o rekrutację poprzez poprzednie założone konta wybierając ponownie kierunek z katalogu

3. Studenci i Absolwenci ASP we Wrocławiu rekrutują się poprzez konta studenckie.

Studenci i Absolwenci, którzy nie aktywowali swoich kont proszeni są o Aktywację konta:

 •  po uzupełnieniu danych student otrzyma na podany e-mail wiadomość z linkiem aktywacyjnym - UWAGA! Link ważny tylko 7 dni.


«Sprawdź niezbędne formalności jakich musisz dopełnić kandydując do naszej uczelni»


STUDIA STACJONARNE

Studia jednolite magisterskie i pierwszego stopnia

Studia drugiego stopnia

Limity przyjęć na rok akademicki 2020/2021
Przewiduje się rekrutację na następujące kierunki studiów stacjonarnych:
Kierunek Liczba osób rodzaj studiów
Malarstwo 24 jednolite magisterskie
Rzeźba 14 jednolite magisterskie
Mediacja Sztuki 12 I stopnia
12 II stopnia
Grafika 30 jednolite magisterskie
Sztuka Mediów 18 I stopnia
10 II stopnia
Architektura wnętrz 20 I stopnia
20 II stopnia
Wzornictwo 24 I stopnia
24 II stopnia
Scenografia 12 jednolite magisterskie
Sztuka i wzornictwo ceramiki 15 I stopnia
12 II stopnia
Sztuka i wzornictwo szkła 15 I stopnia
12 II stopnia
Konserwacja i restauracja dzieł sztuki w zakresie konserwacji i restauracji ceramiki i szkła 8 jednolite magisterskie
MFA in Visual Arts -  Interdyscyplinarne studia z wykładowym językiem angielskim 12

II stopnia (studia odpłatne)


HARMONOGRAMY EGZAMINÓW WSTĘPNYCH

Regulamin punktacji poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład każdego etapu egzaminu wstępnego 


STUDIA NIESTACJONARNE (odpłatne)

Limity przyjęć na rok akademicki 2020/2021
Przewiduje się rekrutację na następujące kierunki studiów niestacjonarnych:
Kierunek Liczba osób rodzaj studiów
Malarstwo 20 I stopnia
Malarstwo 20 II stopnia
Architektura wnętrz 24 I stopnia
24 II stopnia
Projektowanie graficzne 26 I stopnia
17 II stopnia
Projektowanie graficzne studia w wykładowym j. angielskim 12 II stopnia
Sztuka Mediów w zakresie Fotografia i multimedia 24 I stopnia
15 II stopnia


Przydatne adresy oraz telefony

Zobacz Władze i reprezentacja uczelni

Wydział Malarstwa i Rzeźby
Dziekan - prof. dr hab. Wojciech Pukocz
Prodziekan -  dr Anita Wincencjusz - Patyna

Kontakt z dziekanatem: (71) 343 80 31 w. 221, 
e-mail: dziekanatmirz@asp.wroc.pl

Wydział Grafiki i Sztuki Mediów 
Dziekan - prof. dr hab. Jacek Szewczyk
Prodziekan -  dr hab. Marek Grzyb

Kontakt z dziekanatem:(71) 343 80 31 w. 227, 
e-mail: ama@asp.wroc.pl

Wydział Architektury Wnętrz, Wzornictwa i Scenografii
Dziekan – prof. dr hab. Urszula Smaza-Gralak 
Prodziekan - dr hab. Agata Danielak - Kujda, prof. ASP

Kontakt z dziekanatem:(71) 343 80 31 w. 214,
e-mail: dziekanatawiw@asp.wroc.pl

Wydział Ceramiki i Szkła 
Dziekan - prof. dr hab. Kazimierz Pawlak
Prodziekan - prof. Krzysztof Rozpondek

Kontakt z dziekanatem:(71) 343 80 31 w. 216, 
e-mail: dziekanatcisz@asp.wroc.pl

Dział Organizacji Studiów:

Kierownik: mgr Małgorzata Szumiejko

(71) 343 80 31, w. 303
m.szumiejko@asp.wroc.pl
Załączniki
Zobacz także