Dokumenty do pobrania

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2020/2021


UWAGA KANDYDACI

W związku ze stanem epidemii zasady i tryb rekrutacji oraz punktacja poszczególnych etapów ulegają zmianie

Egzaminy na wszystkie kierunki studiów odbędą się w trybie On-line

  • POCZĄTEK REKRUTACJI ON - LINE 15 MAJA 2020 godzina 15.00
  • KONIEC REKRUTACJI ON- LINE 30 CZERWCA 2020 godzina 23.45  na STUDIA STACJONARNE (po tym terminie nie ma możliwości umieszczenia Portfolio)

Zasady rekrutacji on-line

1. Kandydaci zakładają konta poprzez System Rekrutacji Elektronicznej. Po rejestracji, kandydaci otrzymują hasło na podanego maila. (UWAGA! kod aktywacyjny jest ważny tylko 7 dni.)

Prosimy o przygotowanie :

  • dowodu osobistego / cudzoziemcy - paszportu
  • zdjęcia, w wersji elektronicznej

2. Kandydaci biorący udział w rekrutacji na ASP we Wrocławiu w poprzednich 2 latach proszeni są o rekrutację poprzez poprzednie założone konta wybierając ponownie kierunek z katalogu

3. Studenci i Absolwenci ASP we Wrocławiu rekrutują się poprzez konta studenckie.

Studenci i Absolwenci, którzy nie aktywowali swoich kont proszeni są o Aktywację konta:

  •  po uzupełnieniu danych student otrzyma na podany e-mail wiadomość z linkiem aktywacyjnym - UWAGA! Link ważny tylko 7 dni.

info./zam: M. Szumiejko DOS

Załączniki