Kubiak Marta

dr Marta Kubiak, ad.

Wydział Grafiki i Sztuki Mediów
Katedra Grafiki Warsztatowej
Pracownia Serigrafii


mkub@asp.wroc.pl

www.martakubiak.pl