Kubiak Marta

dr Marta Kubiak, ad.

Kierownik projektu nr POWR.03.05.00-00-Z021/17-00 „Umiędzynarodowienie kształcenia, kompetentna kadra i nowoczesne zarządzanie gwarancją jakości i międzynarodowej obecności Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu”

Wydział Grafiki i Sztuki Mediów

Katedra Grafiki Artystycznej

Pracownia Serigrafii

m.kubiak@asp.wroc.pl

www.martakubiak.pl


Prowadzone przedmioty

Grafika artystyczna – Serigrafia


Urodzona w 1985 r. we Wrocławiu, w 2009 r. ukończyła Akademię Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu na Wydziale Grafiki i Sztuki Mediów (kierunek Grafika) uzyskując tytuł zawodowy – magister sztuki.

Zajmuję się grafiką artystyczną, w szczególności techniką serigrafii i fotopolimeru. Fascynuje mnie to, co innym może wydawać się niewarte uwagi, bezsensowne. Tworzone przeze mnie prace to rodzaj osobistego komentarza do rzeczywistości, próba uchwycenia codzienności.


Nagrody

2016 – Nagroda Fundacji Rolanda Gräfe na rzecz sztuki i kultury

2015 – Nagroda Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w konkursie IX Triennale Grafiki Polskiej, Katowice

2015 – Nagroda dla kuratora za najlepszy projekt kuratorski na XII Biennale Grafiki Krajów Nadbałtyckich, Kaliningrad, Rosja

2012 – Grand Prix. Nagroda Prezydenta Miasta Krakowa w konkursie Grand Prix Młodej Grafiki Polskiej, Kraków

Wystawy

2018 – A my po ESK…; Galeria BWA Awangarda, Wrocław

2018 – Para Ceramika Grafika; Galeria Regionalna, Liberec, Czechy

2017 – Ich schnitt mir den Kopf ab; Kunsthaus Dresden, Drezno, Niemcy

2016 – Odkroiłam sobie głowę; Galeria Miejska, Wrocław

2015 – Marta Kubiak – Laureatka Grand Prix Młodej Grafiki Polskiej Kraków 2012; Galeria ASP w Krakowie, Kraków

Publikacje

  1. Wrocławska Szkoła Grafiki, wyd. Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
  2. Password: Printmaking. Travelling Exhibition and Residencies (2012–2014), wyd. International Centre of Graphic Arts
  3. Marta Kubiak. There is no end, wyd. Galeria Miejska we Wrocławiu
  4. Marta Kubiak. Odkroiłam sobie głowę, wyd. Galeria Miejska we Wrocławiu