Ignaczak Maciej

Maciej Ignaczak
Lektor

Zakład Języków Obcych

m.ignaczak@asp.wroc.pl

Studiował  filologię angielską na Uniwersytecie im. Bolesława Bieruta we Wrocławiu i teologię na Papieskim Fakultecie Teologicznym. W 1990 r. obronił pracę magisterską z lingwistyki.

Tłumacz literatury angielskiej i tekstów o sztuce i architekturze.