Kubasek Krzysztof

Kubasek Krzysztof

Profesja : Projektant produktu.
Dyplom w katedrze wzornictwa na kierunku projektowanie produktu.
Asystent w pracowni Projektowanie Środowiska Pracy i Narzędzi u Prof. Jana Kukuły
oraz w pracowni Komputerowego Wspomagania Projektowania.

Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe.

Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Finalista konkursu Young Design.

Stypendium w firmie RUCKER współpracującej przy tworzeniu pojazdów w firmie Volkswagen.
Twórca idei ecoConcept  -  promującej ekologiczną świadomość.
Twórca koła naukowego PDF Pawilon De Factory

Współpracuje m.in. z : MebleVOX, TENSATOR, Magit, Vimar Orlański, Politechnika Wrocławska, Gmina Wrocław.

Prowadzi badania naukowe na temat zrównoważonego rozwoju w projektowaniu (Life Cycle Assessment, 3R, Slow Design, sustainable design).
Wspólnie z Politechniką Wrocławską pracuje nad projektami robotów społecznych.

Prowadzi studio projektowe „ Produkt Dizajn Studio”.
Prace prezentowane były m.in. na Arena Design Poznań, London Science Museum, FLASH on Innovations-Technology-Machines Poland Fair, ISH Frankfurt am Main.