Wyniki konkursu

Wyniki konkursu na koncepcję architektoniczną rozbudowy Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu - Centrum Sztuk Użytkowych, Centrum Innowacyjności.

Rozstrzygnięcie konkursu:

Do Konkursu na koncepcję architektoniczną rozbudowy Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu - Centrum Sztuk Użytkowych; Centrum Innowacyjności, zgłosiło się 30 zespołów, z czego w wyniku formalnej weryfikacji 28 zostało zaproszonych przez Organizatora Konkursu do złożenia prac. W regulaminowym terminie, 3 lipca 2007 r. do godziny 17.00, zostało złożonych 13 zakodowanych prac konkursowych. Po ich rozpakowaniu i powtórnym zakodowaniu przystąpiono do merytorycznej i formalnej analizy zgłoszonych prac konkursowych.

W dniu 18 lipca 2007, w siedzibie ASP we Wrocławiu o godz. 10.00 w sali 306 zebrał się Sąd Konkursowy w celu wyboru najlepszej pracy spośród złożonych przez uczestników Konkursu.

Obecni członkowie Sądu Konkursowego:

 • arch. Krzysztof Ingarden - członek SARP Kraków , przewodniczący Sądu konkursowego,
 • arch. Maciej Miłobędzki - członek SARP Warszawa,
 • arch. Dariusz Dziubiński - prezes SARP Wrocław,
 • arch. Piotr Fokczyński - Architekt Miejski, Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego we Wrocławiu,
 • prof. Jacek Szewczyk - Rektor ASP Wrocław, Kierownik Organizatora Konkursu,
 • prof. Wacław Kowalski - Prorektor ASP, przedstawiciel Organizatora Konkursu,
 • arch. Stanisław Lose - Sędzia referent, członek SARP Wrocław.

Sprawozdanie Sądu Konkursowego - Pełny tekst sprawozdania do pobrania


Sąd Konkursowy zadecydował o następujący podziale nagród:

1 NAGRODA - Pracownia Architektury Głowacki - Tomasz Głowacki, Wrocław

Nagrodzony projektNagrodzony projekt - fasada2Nagrodzony projekt - wnętrzeNagrodzony projekt - wnętrze 2Nagrodzony projekt - wnętrze 3

Członkowie zespołu autorskiego:

 • Tomasz Głowacki - kierownik projektu
 • Agata Szmaj - projektant
 • Paweł Steć - projektant
 • Michał Mrzewa - projektant
 • Sylwester Duda - projektant
 • Paweł Wróblewski - projektant

Plansze i wizualizacje projektu do pobrania.

Wyróżnienie honorowe - Stelmach i Partnerzy Biuro Architektoniczne Sp. z o.o., Lublin

Wyróżnienie honorowe - fasadaWyróżnienie honorowe - fasada 2

Członkowie zespołu autorskiego:

 • Bolesław Stelmach - autor
 • Marek Zarzeczny - współpraca autorska
 • Grzegorz Gurgacz - opracowanie
 • Rafał Szmigielski - opracowanie
 • Sławomir Kłos - opracowanie
 • Tomasz Szot - opracowanie
 • Janusz Lewowski - opracowanie
 • Paweł Wojtkiewicz - opracowanie
 • Piotr Choryngiewicz - opracowanie
 • Włodzimierz Wójtowicz - opracowanie
 • Zbigniew Szostak - instalacje sanitarne
 • Włodzimierz Skolimowski - ochrona p.poż.

Plansze i wizualizacje projektu do pobrania.

Wyróżnienie regulaminowe - Amoeba, Wrocław

Wyróżnienie regulaminowe - fasada Wyróżnienie regualminowe - fasada 2

Członkowie zespołu autorskiego:

 • Łukasz Kabarowski
 • Ania Misiura
 • Ania Patyk

Plansze i wizualizacje projektu do pobrania.