Odpowiedzi na pytania dotyczące konkursu.

Informujemy zainteresowanych, że udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące konkursu po terminie regulaminowym, nie jest możliwe ze względów formalno - prawnych.