Dyskurs Online

Dyskurs

ISSN: 1733-1528

W 2003 roku we wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu powstała idea, by powołać do istnienia miejsce prezentacji teoretycznego dorobku polskiego środowiska naukowo-artystycznego, w następstwie czego władze rektorskie Akademii podjęły decyzję wydawania periodyku - DYSKURS Pismo Naukowo-Artystyczne.

Określenie już na samym początku zadań pisma okazało się jednocześnie opraco- waniem jego koncepcji. Uznaliśmy, że tym, co dla naszej Akademii fundamentalne,
co jest istotą uczelni artystycznej, jest sama sztuka w jej wymiarze materialnym. Jednak świadomi oczywistego faktu, że każde rozumne działanie człowieka (i nie ma tu wyjątku dla sztuki) zasługuje na swoją teoretyczną refleksję, że bez niej zarówno studiowanie sztuki, jak i w niej świadome uczestnictwo nie są możliwe, stwierdziliśmy palącą potrzebę upowszechniania w tej kwestii zarówno dorobku środowiskowego, jaki i ogólnopolskiego, i nadania mu właściwego wymiaru społecznego. W naszym głębokim przekonaniu pozostaje przeświadczenie, że szczególnie w twórczości artystycznej praxis ma wyrażać świadomy stosunek do tego, co przed nią i po niej, zatem do tego, co dla niej teoretyczne. Chcemy, żeby nasze pismo stało się ważną ogólnopolską płaszczyzną wymiany myśli na temat sztuki i tym samym elementem współtworzącym dobro wspólne, jakim jest bez wątpienia humanistyczny wymiar twórczej obecności człowieka w świecie. Zapraszamy do współpracy wszystkich rozważających problemy dzieła sztuki i sztuki jako takiej zarówno w zakresie ontologicznym, epistemologicznym, aksjologicznym, jak również wszystkich odnoszących się do tych zagadnień na gruncie socjologicznym i psychologicznym.

Od roku 2006 czasopismo ma zasięg ogólnopolski, publikuje wyłącznie artykuły recenzowane i podlega ocenie parametrycznej MNiSW.


Pismo jest obecne w bazach danych:

The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
(cejsh.icm.edu.pl)

Czasopisma Naukowe w Sieci
(cns.wuwr.pl)

The Central and Eastern European Online Library
(www.ceeol.com)

Index Copernicus International
(www.indexcopernicus.com)

DYSKURS Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu w wersji papierowej jest wersją pierwotną (referencyjną)

nakład: 400 egzemplarzy

Redakcja:

Andrzej P. Bator (redaktor naczelny),
Elżbieta Łubowicz (sekretarz redakcji),
Andrzej Kostołowski, Zbigniew Makarewicz, Karol Maliszewski (redaktor działu literackiego), Dorota Miłkowska, Przemek Pintal, Andrzej Saj, Artur Skowroński, Marek Śnieciński, Agata Szuba

Rada redakcyjna:

Tina Bara (Niemcy), Leszek Brogowski (Francja), Stefan Czyżewski, Grzegorz Dziamski, Beata Frydryczak, Andrzej Klimczak-Dobrzaniecki, Václav Macek (Słowacja), Sławomir Magala (Holandia), Ryszard Różanowski, Jacek Szewczyk, Piotr Wołyński, Anna Zeidler-Janiszewska

Dyskurs 4

Irena Olchowska-Schmidt

Kilka słów o czerwieni

Ewelina Wrona

Treści podświadome w malarstwie materii a polski duch

Michał Bieniek

„Pani Bovary” wg Freuda. Bowaryzm antytezą postawy twórczej pobierz »

Andrzej P. Bator

Jean Baudrillard i problem obecności pobierz »

Andrzej Saj

Wizualizacja marki produktu – uwagi dla projektantów pobierz »

Aleksander Zyśko

O przezwyciężaniu Egipcjanina pobierz »

Romuald Jeziorowski

Integracja sztuk z elementami metodyki a aktywność twórcza.
O potrzebie przedmiotu

Piotr Głowacki

Przemiany w funkcjonowaniu państwowych galerii sztuki po 1989 roku pobierz »

Marek Śnieciński

Wiersze

Anna Zeidler-Janiszewska

O tzw. zwrocie obrazowym we współczesnej humanistyce. Uwagi wstępne pobierz »

Grzegorz Dziamski

Konceptualna teoria i praktyka pobierz »

Paulina Sztabińska

Czy można dziś mówić/pisać o abstrakcji geometrycznej? pobierz »

Agnieszka Rejniak-Majewska

Estetyczna złożoność i „powrót znaczenia” przeciw modernistycznym ideałom przejrzystości i ładu – zagadnienia architektury i projektowania pobierz »

Paweł Frąckiewicz

Osobista historia Katedry Grafiki Warsztatowej

Dieter Ronte

Bożena Kowalska: „Karl-Heinz Adler. Auf der Suche nach Ordnung