Dyskurs Online

Dyskurs

ISSN: 1733-1528

W 2003 roku we wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu powstała idea, by powołać do istnienia miejsce prezentacji teoretycznego dorobku polskiego środowiska naukowo-artystycznego, w następstwie czego władze rektorskie Akademii podjęły decyzję wydawania periodyku - DYSKURS Pismo Naukowo-Artystyczne.

Określenie już na samym początku zadań pisma okazało się jednocześnie opraco- waniem jego koncepcji. Uznaliśmy, że tym, co dla naszej Akademii fundamentalne,
co jest istotą uczelni artystycznej, jest sama sztuka w jej wymiarze materialnym. Jednak świadomi oczywistego faktu, że każde rozumne działanie człowieka (i nie ma tu wyjątku dla sztuki) zasługuje na swoją teoretyczną refleksję, że bez niej zarówno studiowanie sztuki, jak i w niej świadome uczestnictwo nie są możliwe, stwierdziliśmy palącą potrzebę upowszechniania w tej kwestii zarówno dorobku środowiskowego, jaki i ogólnopolskiego, i nadania mu właściwego wymiaru społecznego. W naszym głębokim przekonaniu pozostaje przeświadczenie, że szczególnie w twórczości artystycznej praxis ma wyrażać świadomy stosunek do tego, co przed nią i po niej, zatem do tego, co dla niej teoretyczne. Chcemy, żeby nasze pismo stało się ważną ogólnopolską płaszczyzną wymiany myśli na temat sztuki i tym samym elementem współtworzącym dobro wspólne, jakim jest bez wątpienia humanistyczny wymiar twórczej obecności człowieka w świecie. Zapraszamy do współpracy wszystkich rozważających problemy dzieła sztuki i sztuki jako takiej zarówno w zakresie ontologicznym, epistemologicznym, aksjologicznym, jak również wszystkich odnoszących się do tych zagadnień na gruncie socjologicznym i psychologicznym.

Od roku 2006 czasopismo ma zasięg ogólnopolski, publikuje wyłącznie artykuły recenzowane i podlega ocenie parametrycznej MNiSW.


Pismo jest obecne w bazach danych:

The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
(cejsh.icm.edu.pl)

Czasopisma Naukowe w Sieci
(cns.wuwr.pl)

The Central and Eastern European Online Library
(www.ceeol.com)

Index Copernicus International
(www.indexcopernicus.com)

DYSKURS Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu w wersji papierowej jest wersją pierwotną (referencyjną)

nakład: 400 egzemplarzy

Redakcja:

Andrzej P. Bator (redaktor naczelny),
Elżbieta Łubowicz (sekretarz redakcji),
Andrzej Kostołowski, Zbigniew Makarewicz, Karol Maliszewski (redaktor działu literackiego), Dorota Miłkowska, Przemek Pintal, Andrzej Saj, Artur Skowroński, Marek Śnieciński, Agata Szuba

Rada redakcyjna:

Tina Bara (Niemcy), Leszek Brogowski (Francja), Stefan Czyżewski, Grzegorz Dziamski, Beata Frydryczak, Andrzej Klimczak-Dobrzaniecki, Václav Macek (Słowacja), Sławomir Magala (Holandia), Ryszard Różanowski, Jacek Szewczyk, Piotr Wołyński, Anna Zeidler-Janiszewska

"Płatne ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 796/P-DUN/2018 z dnia 4.04.2018 r. Nazwa zadania: Stworzenie anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji Pisma Naukowo-Artystycznego Dyskurs; kwota ze środków finansowych z DUN 30 000 zł."

"Płatne e środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 796/P-DUN/2018 z dnia 4.04.2018 r. Nazwa zadania: Digitalizacja publikacji monografii naukowych w celu zapewnienia otwartego dostępu do nich przez Internet Pisma Naukowego-Artystycznego Dyskurs. kwota ze środków finansowych z DUN 7 000 zł."

Dyskurs 3

Jacek Rogucki

J.-F. Lyotard. Piękno w obliczu wzniosłooeci „nieprzedstawialnego” pobierz »

Dagmara Hoduń

O tym, jak w istocie prawdy tkwi pociąg do dzieła. pobierz »
Martina Heideggera wykładnia sztuki

Michał Bieniek

Granice przekroczenia pobierz »

Natalia Okoń

Skandal artystyczny – forma twórczej prezentacji? pobierz »

Zbigniew Makarewicz

Pomiędzy rygorami nauki, wolnooecią sztuki i dyktatem polityki pobierz »

Stanisław R. Kortyka

Wiersze z lat 80. i 90

Marek Śnieciński

Pożądanie pobierz »

Luiza Nader

Sympozjum Wrocław ’70: przestrzeń „niemożliwego” pobierz »

Rostislav Švácha

Na czym polega oryginalność czeskiej awangardy architektonicznej? pobierz »

Tadeusz Sawa-Borysławski

Postmodernizm w architekturze – epizod, eksperyment czy epoka? pobierz »

Zbigniew W. Solski

Rozterki scenografa, czyli jak czytać Różewicza? pobierz »

Marianna Michałowska

Kartografia pamięci pobierz »

Andrzej P. Bator

O idei, formie i komentarzu

Zofia Gebhard

Ryso-pisy. O literaturze i sztuce wizualnej Ewy Kuryluk

Olga Klymenko

„Nieznany” Barthes

Rafał Jakubowicz, Jaromir Jedliński, Marek Chlanda

Uchylić drzwi percepcji. Współ-praca

Leszek Kaćma, Janusz L. Grzonkowski, Wiesław Gołuch

Z historii Katedry Wiedzy Wizualnej wrocławskiej ASP

Ariadna Sarnowicz

Międzynarodowe plenery w Bolesławcu przeglądem nurtów współczesnej rzeźby ceramicznej