Dyskurs Online

Dyskurs

ISSN: 1733-1528

www.pismo-dyskurs.com

W 2003 roku we wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu powstała idea, by powołać do istnienia miejsce prezentacji teoretycznego dorobku polskiego środowiska naukowo-artystycznego, w następstwie czego władze rektorskie Akademii podjęły decyzję wydawania periodyku - DYSKURS Pismo Naukowo-Artystyczne.

Określenie już na samym początku zadań pisma okazało się jednocześnie opraco- waniem jego koncepcji. Uznaliśmy, że tym, co dla naszej Akademii fundamentalne,
co jest istotą uczelni artystycznej, jest sama sztuka w jej wymiarze materialnym. Jednak świadomi oczywistego faktu, że każde rozumne działanie człowieka (i nie ma tu wyjątku dla sztuki) zasługuje na swoją teoretyczną refleksję, że bez niej zarówno studiowanie sztuki, jak i w niej świadome uczestnictwo nie są możliwe, stwierdziliśmy palącą potrzebę upowszechniania w tej kwestii zarówno dorobku środowiskowego, jaki i ogólnopolskiego, i nadania mu właściwego wymiaru społecznego. W naszym głębokim przekonaniu pozostaje przeświadczenie, że szczególnie w twórczości artystycznej praxis ma wyrażać świadomy stosunek do tego, co przed nią i po niej, zatem do tego, co dla niej teoretyczne. Chcemy, żeby nasze pismo stało się ważną ogólnopolską płaszczyzną wymiany myśli na temat sztuki i tym samym elementem współtworzącym dobro wspólne, jakim jest bez wątpienia humanistyczny wymiar twórczej obecności człowieka w świecie. Zapraszamy do współpracy wszystkich rozważających problemy dzieła sztuki i sztuki jako takiej zarówno w zakresie ontologicznym, epistemologicznym, aksjologicznym, jak również wszystkich odnoszących się do tych zagadnień na gruncie socjologicznym i psychologicznym.

Od roku 2006 czasopismo ma zasięg ogólnopolski, publikuje wyłącznie artykuły recenzowane i podlega ocenie parametrycznej MNiSW.


Pismo jest obecne w bazach danych:

The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
(cejsh.icm.edu.pl)

Czasopisma Naukowe w Sieci
(cns.wuwr.pl)

The Central and Eastern European Online Library
(www.ceeol.com)

Index Copernicus International
(www.indexcopernicus.com)

EBSCO
(www.ebsco.com)

DYSKURS Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu w wersji papierowej jest wersją pierwotną (referencyjną)

nakład: 400 egzemplarzy

Redakcja:

Andrzej P. Bator (redaktor naczelny),
Elżbieta Łubowicz (sekretarz redakcji),
Andrzej Kostołowski, Zbigniew Makarewicz, Karol Maliszewski (redaktor działu literackiego), Dorota Miłkowska, Przemek Pintal, Andrzej Saj, Artur Skowroński, Marek Śnieciński, Agata Szuba

Rada redakcyjna:

Tina Bara (Niemcy), Leszek Brogowski (Francja), Stefan Czyżewski, Grzegorz Dziamski, Beata Frydryczak, Andrzej Klimczak-Dobrzaniecki, Václav Macek (Słowacja), Sławomir Magala (Holandia), Ryszard Różanowski, Jacek Szewczyk, Piotr Wołyński, Anna Zeidler-Janiszewska

"Płatne ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 796/P-DUN/2018 z dnia 4.04.2018 r. Nazwa zadania: Stworzenie anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji Pisma Naukowo-Artystycznego Dyskurs; kwota ze środków finansowych z DUN 30 000 zł."

"Płatne e środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 796/P-DUN/2018 z dnia 4.04.2018 r. Nazwa zadania: Digitalizacja publikacji monografii naukowych w celu zapewnienia otwartego dostępu do nich przez Internet Pisma Naukowego-Artystycznego Dyskurs. kwota ze środków finansowych z DUN 7 000 zł."

Dyskurs 13-14

Olga Kłosiewicz

W chowanego z rozumem
Gry i zabawy, które zmieniły filozofię pobierz »

Ignacy Szczeniowski

(Dobro)Wolność zabawy, czyli o kulturze i cywilizacji w aspekcie konieczności pobierz »

Blanka Brzozowska

W TEMACIE ZABAWY – ZABAWA TEMATEM
Ludyczność tematyzowana w środowiskach konsumpcyjnych pobierz »

Agnieszka Bandura

Sztuka dla ludzi – między zabawą a przyjemnością pobierz »

Andrzej Drohomirecki

Zabawy za lustrem pobierz »

Paweł Możdżyński

Gry i zabawy sztuki współczesnej
Świat sztuki – świat na opak pobierz »

Ireneusz Łysik

Gry uliczne pobierz »

Marcin Składanek

Funology – homo ludens  i homo faber w projektowaniu interakcji pobierz »

Marek Śnieciński

Cywilizacja spektaklu – profanacje i gra zmysłów pobierz »

Jacek Gutorow

Chwile w rozproszonym świetle
O nowej książce Karola Maliszewskiego pobierz »

Karol Maliszewski

Wiersze

Dagmara Hoduń

Świat zabawek mechanicznych pobierz »

Rafał Boettner-Łubowski, Ewa Łubowska

LA TELEVISIONE ITALIANA: bezkresy hedonizmu i zabawy pobierz »

Joanna Spalińska-Mazur

Idea-wirus w Incepcji Christophera Nolana pobierz »

Wioletta Kazimierska-Jerzyk

Homo not-so-ludens – grać w wirus czy grać wirusem?
Performatywne aspekty sztuki najnowszej (wokół „transgatunkowych” projektów Michała Brzezińskiego) pobierz »

Roman Konik

IMMERSYJNY PLAC ZABAW
Gra jako dromenon pobierz »

Tomasz Han

Konwergencja mediów a wirtualny świat obrazu pobierz »