Dyskurs Online

Dyskurs

ISSN: 1733-1528

www.pismo-dyskurs.com

W 2003 roku we wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu powstała idea, by powołać do istnienia miejsce prezentacji teoretycznego dorobku polskiego środowiska naukowo-artystycznego, w następstwie czego władze rektorskie Akademii podjęły decyzję wydawania periodyku - DYSKURS Pismo Naukowo-Artystyczne.

Określenie już na samym początku zadań pisma okazało się jednocześnie opraco- waniem jego koncepcji. Uznaliśmy, że tym, co dla naszej Akademii fundamentalne,
co jest istotą uczelni artystycznej, jest sama sztuka w jej wymiarze materialnym. Jednak świadomi oczywistego faktu, że każde rozumne działanie człowieka (i nie ma tu wyjątku dla sztuki) zasługuje na swoją teoretyczną refleksję, że bez niej zarówno studiowanie sztuki, jak i w niej świadome uczestnictwo nie są możliwe, stwierdziliśmy palącą potrzebę upowszechniania w tej kwestii zarówno dorobku środowiskowego, jaki i ogólnopolskiego, i nadania mu właściwego wymiaru społecznego. W naszym głębokim przekonaniu pozostaje przeświadczenie, że szczególnie w twórczości artystycznej praxis ma wyrażać świadomy stosunek do tego, co przed nią i po niej, zatem do tego, co dla niej teoretyczne. Chcemy, żeby nasze pismo stało się ważną ogólnopolską płaszczyzną wymiany myśli na temat sztuki i tym samym elementem współtworzącym dobro wspólne, jakim jest bez wątpienia humanistyczny wymiar twórczej obecności człowieka w świecie. Zapraszamy do współpracy wszystkich rozważających problemy dzieła sztuki i sztuki jako takiej zarówno w zakresie ontologicznym, epistemologicznym, aksjologicznym, jak również wszystkich odnoszących się do tych zagadnień na gruncie socjologicznym i psychologicznym.

Od roku 2006 czasopismo ma zasięg ogólnopolski, publikuje wyłącznie artykuły recenzowane i podlega ocenie parametrycznej MNiSW.


Pismo jest obecne w bazach danych:

The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
(cejsh.icm.edu.pl)

Czasopisma Naukowe w Sieci
(cns.wuwr.pl)

The Central and Eastern European Online Library
(www.ceeol.com)

Index Copernicus International
(www.indexcopernicus.com)

EBSCO
(www.ebsco.com)

DYSKURS Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu w wersji papierowej jest wersją pierwotną (referencyjną)

nakład: 400 egzemplarzy

Redakcja:

Andrzej P. Bator (redaktor naczelny),
Elżbieta Łubowicz (sekretarz redakcji),
Andrzej Kostołowski, Zbigniew Makarewicz, Karol Maliszewski (redaktor działu literackiego), Dorota Miłkowska, Przemek Pintal, Andrzej Saj, Artur Skowroński, Marek Śnieciński, Agata Szuba

Rada redakcyjna:

Tina Bara (Niemcy), Leszek Brogowski (Francja), Stefan Czyżewski, Grzegorz Dziamski, Beata Frydryczak, Andrzej Klimczak-Dobrzaniecki, Václav Macek (Słowacja), Sławomir Magala (Holandia), Ryszard Różanowski, Jacek Szewczyk, Piotr Wołyński, Anna Zeidler-Janiszewska

"Płatne ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 796/P-DUN/2018 z dnia 4.04.2018 r. Nazwa zadania: Stworzenie anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji Pisma Naukowo-Artystycznego Dyskurs; kwota ze środków finansowych z DUN 30 000 zł."

"Płatne e środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 796/P-DUN/2018 z dnia 4.04.2018 r. Nazwa zadania: Digitalizacja publikacji monografii naukowych w celu zapewnienia otwartego dostępu do nich przez Internet Pisma Naukowego-Artystycznego Dyskurs. kwota ze środków finansowych z DUN 7 000 zł."

Dyskurs 18

Bandura Agnieszka

Abstrakcyjne wariacje na kształt. O procesach, zasadach i teoriach abstrahowania w percepcji zmysłowej pobierz »

Bator Andrzej P.

Głos Artysty, czyli o strategii i sytuacji artystycznej pobierz »

Bator Manfred

Ekspresjonistyczny horyzont abstrakcjonizmu pobierz »

Bierut Jacek

Wiersze pobierz »

Czyżewski Stefan

Eseistyczne meandry wokół abstrakcji pobierz »

Drohomirecki Andrzej

Wzniosła bezprzedmiotowość. Abstrakcja w malarstwie Paula Cézanne’a pobierz »

GuzekLukasz

Informel i sztuka mediów. Na przykładach twórczości Józefa Robakowskiego pobierz »

JarnuszkiewiczProt

Abstrakcja w fotografii; próba narracji poza znaczeniem pobierz »

Kostołowski Andrzej

Odyseje abstrakcji. Kilka uwag o abstrakcji i duchowości pobierz »

Maliszewski Karol

Puste miejsce po. Powrót do wierszy Jacka Bierutapobierz »

Różanowski Ryszard

„Pustynia doznań bezprzedmiotowych” – nowy realizm malarski Kazimierza Malewicza – ekskurs (a)historyczny pobierz »

Salamon-Radecka Agnieszka

Początki sztuki abstrakcyjnej w Polsce na przykładzie twórczości ekspresjonistów poznańskich związanych z czasopismem „Zdrój” (1917–1922) pobierz »

Salat Serge

Waclaw Szpakowski et le point originel pobierz »

Śnieciński Marek

Die Abstraktion in der modernen Kunst – Bild- „Motiv“ oder künstlerische Strategie? pobierz »

Sztabińska Paulina

Czy sztuka abstrakcyjna może być performatywna? pobierz »

Sztabiński Grzegorz

Piechur linii. Twórczość Wacława Szpakowskiego na tle abstrakcji geometrycznej w sztuce XX wieku pobierz »