Dyskurs Online

Dyskurs

ISSN: 1733-1528

www.pismo-dyskurs.com

W 2003 roku we wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu powstała idea, by powołać do istnienia miejsce prezentacji teoretycznego dorobku polskiego środowiska naukowo-artystycznego, w następstwie czego władze rektorskie Akademii podjęły decyzję wydawania periodyku - DYSKURS Pismo Naukowo-Artystyczne.

Określenie już na samym początku zadań pisma okazało się jednocześnie opraco- waniem jego koncepcji. Uznaliśmy, że tym, co dla naszej Akademii fundamentalne,
co jest istotą uczelni artystycznej, jest sama sztuka w jej wymiarze materialnym. Jednak świadomi oczywistego faktu, że każde rozumne działanie człowieka (i nie ma tu wyjątku dla sztuki) zasługuje na swoją teoretyczną refleksję, że bez niej zarówno studiowanie sztuki, jak i w niej świadome uczestnictwo nie są możliwe, stwierdziliśmy palącą potrzebę upowszechniania w tej kwestii zarówno dorobku środowiskowego, jaki i ogólnopolskiego, i nadania mu właściwego wymiaru społecznego. W naszym głębokim przekonaniu pozostaje przeświadczenie, że szczególnie w twórczości artystycznej praxis ma wyrażać świadomy stosunek do tego, co przed nią i po niej, zatem do tego, co dla niej teoretyczne. Chcemy, żeby nasze pismo stało się ważną ogólnopolską płaszczyzną wymiany myśli na temat sztuki i tym samym elementem współtworzącym dobro wspólne, jakim jest bez wątpienia humanistyczny wymiar twórczej obecności człowieka w świecie. Zapraszamy do współpracy wszystkich rozważających problemy dzieła sztuki i sztuki jako takiej zarówno w zakresie ontologicznym, epistemologicznym, aksjologicznym, jak również wszystkich odnoszących się do tych zagadnień na gruncie socjologicznym i psychologicznym.

Od roku 2006 czasopismo ma zasięg ogólnopolski, publikuje wyłącznie artykuły recenzowane i podlega ocenie parametrycznej MNiSW.


Pismo jest obecne w bazach danych:

The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
(cejsh.icm.edu.pl)

Czasopisma Naukowe w Sieci
(cns.wuwr.pl)

The Central and Eastern European Online Library
(www.ceeol.com)

Index Copernicus International
(www.indexcopernicus.com)

EBSCO
(www.ebsco.com)

DYSKURS Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu w wersji papierowej jest wersją pierwotną (referencyjną)

nakład: 400 egzemplarzy

Redakcja:

Andrzej P. Bator (redaktor naczelny),
Elżbieta Łubowicz (sekretarz redakcji),
Andrzej Kostołowski, Zbigniew Makarewicz, Karol Maliszewski (redaktor działu literackiego), Dorota Miłkowska, Przemek Pintal, Andrzej Saj, Artur Skowroński, Marek Śnieciński, Agata Szuba

Rada redakcyjna:

Tina Bara (Niemcy), Leszek Brogowski (Francja), Stefan Czyżewski, Grzegorz Dziamski, Beata Frydryczak, Andrzej Klimczak-Dobrzaniecki, Václav Macek (Słowacja), Sławomir Magala (Holandia), Ryszard Różanowski, Jacek Szewczyk, Piotr Wołyński, Anna Zeidler-Janiszewska

"Płatne ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 796/P-DUN/2018 z dnia 4.04.2018 r. Nazwa zadania: Stworzenie anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji Pisma Naukowo-Artystycznego Dyskurs; kwota ze środków finansowych z DUN 30 000 zł."

"Płatne e środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 796/P-DUN/2018 z dnia 4.04.2018 r. Nazwa zadania: Digitalizacja publikacji monografii naukowych w celu zapewnienia otwartego dostępu do nich przez Internet Pisma Naukowego-Artystycznego Dyskurs. kwota ze środków finansowych z DUN 7 000 zł."

Dyskurs 16

Krzysztof Olechnicki

Uwagi o kulturze wizualnej w ujęciu socjologiczno-antropologicznym pobierz »

Adam Nobis

Film dokumentalny w badaniach nad globalizacją pobierz »

Małgorzata Kozubek

Jeden film z PRL-u. Maciej Drygas jako historyk kultury? pobierz »

Elżbieta Łubowicz

Zderzenia filmu z rzeczywistością.
Strategie konceptualne w filmach Józefa Robakowskiego pobierz »

Krzysztof Jaskułowski

W obronie krzyża. Rzecz o używaniu i nadużywaniu symboli w polityce pobierz »

Andrzej Dębski

O czym mówią współczesne niemieckie filmy o Hitlerze i III Rzeszy? pobierz »

Iwona Grodź

Filmowe sny artysty…
Kilka uwag o Snach Akiry Kurosawy pobierz »

Iwona Strzelewicz-Ziemiańska

Poszukiwania formalne w kinie lat 50. i 60. Ponadczasowe wartości estetyki neorealizmu włoskiego i francuskiej Nowej Fali pobierz »

Jiří Kolář

Może nic, może coś  pobierz »

Karol Maliszewski

Wróć do mnie w dzień sądu...
Opresja, rozpad, utrata. Obrazy emocji w poezji Izabeli Kawczyńskiej pobierz »

Izabela Kawczyńska

Wiersze pobierz »

Ryszard Różanowski

Homo aestheticus – „przebiegły chłop znad Dolnego Renu” pobierz »

Manfred Bator

Ekspresja i dekonstrukcjonizm.
O możliwości zastosowania teorii Harolda Blooma w interpretacji dzieła sztuki pobierz »

Anita Wincencjusz-Patyna

Między słowem a obrazem – kiedy rysunek staje się ilustracją pobierz »

Kazimierz Piotrowski

Czy człowiek istnieje tylko konceptualnie?
Antropologiczny wątek w myśli Kosutha i Świdzińskiego pobierz »

Łukasz Guzek

Rola sztuki akcji w ukształtowaniu specyfiki grupy artystycznej Łódź Kaliska pobierz »

Wojtek Moćko

Archiwum – medium pisania, przepisywania i odkrywania historii sztuki krajów peryferii pobierz »

Agnieszka Bandura

Nie ma ucieczki od instytucji pobierz »

Franciszka Dobosz

Historia naturalna, czyli Patyczki Pana Boga pobierz »

Janusz Jaroszewski

Komentarz Autora do książki Historia naturalna, czyli Patyczki Pana Boga i opis artystycznego projektu, który ta publikacja otwiera pobierz »

Janusz Jaroszewski

Nowe, do tej pory niepublikowane fragmenty – rozszerzenia książki Historia naturalna, czyli Patyczki Pana Boga pobierz »