Format

Redakcja:

red. nacz.: Andrzej Saj
adres: Plac Polski 3/4, 50-156 Wrocław
tel: (0-71) 3438031 w. 209
fax: (0-71) 3460327


wydawca:
Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta
adres: Plac Polski 3/4, 50-156 Wrocław
tel: (0-71) 3438031 w. 209
fax: (0-71) 3460327


kontakt:
e-mail: mailto:format@asp.wroc.pl, mailto:asa@asp.wroc.pl

strona internetowa:
http://www.format-net.pl

Numer: 3 (57) 2009

W numerze między innymi:

TEMATY
 • Piotr Jakub Fereński: O roli inscenizacji w fotografii
 • Iwona Stachowska: Między dokumentacją a kreacją
 • Piotr Komorowski: Samowyzwolenie, czyli kilka uwag o naturze autoportretu
 • Ryszard Sawicki: Silhouette
PODSTAWY
 • Lucyna Skomska: Więc co?
 • Natalia Kaliś: Postać z cienia
 • Adam Sobota: Permanentny Andrzej Lachowicz
 • Andrzej Saj: Apoteoza Jaźni
 • Grzegorz Dziamski, Anna Kutera: W stronę dialogu
 • Bogusław Jasiński: O czymś innym
 • Andrzej Jarosz: Opowieści z czerwienią
 • Bożena Kowalska: ...ja, syn Stanisława, wnuk Stefana...
WYDARZENIA
 • Magdalena Wicherkiewicz: V Warszawski Festiwal Fotografii
 • Elżbieta Łubowicz: 8 Fotofestiwal w Łodzi
 • Agnieszka Gniotek: Festiwalowy nadmiar
 • Magda Komborska: 6. Biennale Fotografii
 • Elżbieta Łubowicz: 18 miesiąc fotografii w Bratysławie
 • Dorota Hartwich: Niewidoczny nie oznacza nieobecny
 • Mirosław Rajkowski: Transmediale 2009
KONTEKSTY
 • Magda Komborska: Fotografia inscenizowana i performatywna
 • Magda Podsiadły: O fotografowaniu Teatru Laboratorium
KONTAKTY
 • Rafał Piekarz: Robert Mapplethorpe
 • Elżbieta Łubowicz: Zagadka Sfinksa
 • Mateusz M. Bieczyński: Strategie fotograficznego portretu
 • Krzysztof Stanisławski: TTL
 • Ania Kania: Fotografie zdarzeń: Kilian i Grschebina
 • Alexandra Hołownia: "Całe moje życie jest dla mnie tematem"
 • Eulalia Domanowska: Szwedzka wiosna artystyczna
 • Eulalia Domanowska: Realność czy fikcja?
ROZMOWY
 • Mateusz M. Bieczyński: Millenium School
 • Mateusz M. Bieczyński: Doświadczenie i imaginacja
KONTROWERSJE
 • Lila Dmochowska: Portret zwielokrotniony
RELACJE
 • Henryk Waniek: Anty-meskalina
 • Magdalena Wichierkiewicz: Stany niezwykłej ostrości o ostrzu absolutnym
 • Marek Śnieciński: Wrocławska sztuka Mediów w Łodzi
 • Katarzyna Urbańska: Dwa spojrzenia
 • Adam Kamiński: Mandala Performance Festival
 • Wojciech Ciesielski: Męskość czasu, męskość ekranu
 • Iwona Wojtycza: jak mówić obrazem
 • Elżbieta Łubowicz: Muzyka gór
 • Andrzej Saj: Szara pamięć Bogdana Konopki
KORESPONDENCJE
 • Kazimierz Piotrowski: Sławomira Marca ucieczka ze spektaklu
 • Bożena Szal-Truszkowska: D'arthouse; Zjawisko Sprostowania
RECENZJE
 • Dorota Wolska, Marcin Drabek: Ian Jeffrey, Jak czytać fotografię
KALKOMANIA
 • okl. III Andrzej Kostołowski: Możliwa sztuka niemożliwa

Numery archiwalne: