Wydział Architektury Wnętrz,Wzornictwa i Scenografii

Plany zajęć  oraz programy kształcenia obywających się na Wydziale Architektury Wnętrz, Wzornictwa i Scenografii znajdują się w zakładkach poszczególnych rodzajów studiów:

  • Studia stacjonarne: plany zajęć  / programy kształcenia studiów dziennych wszystkich lat
  • Studia niestacjonarne: plany zajęć / programy kształcenia dla wszystkich lat dla studiów AW