Uczelniana Komisja Wyborcza

Komunikaty Uczelnianej Komisji Wyborczej ASP Wrocław 2020- 2024

Dnia 27.01.2020 r. na Senacie został zatwierdzony KALENDARZ WYBORÓW DO JEDNOOSOBOWYCH I KOLEGIALNYCH ORGANÓW AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU, przygotowany przez Uczelnianą Komisję Wyborczą

Komunikat nr 1/2020

Skład Uczelnianej Komisji Wyborczej

1. Michał Matuszczyk, przewodniczący UKW

2. Jacek Jarczewski, zastępca przewodniczącego (wybrany na Prodziekana Wydziału Malarstwa), od 20.11.2020 r. Bogna Kozera-Radomska

3. Piotr Romiński, sekretarz

4. Wojciech Chrubasik

5. Mateusz Dworski (wybrany do Kolegium Elektorów), od 20.11.2020 r. Maciej Albrzykowski

6. Radosław Keler

7. Anna Kiszka

8. Jacek Kulig, zastępca przewodniczącego

9. Ewa Martyniszyn

10. Patrycja Mastej

11. Kamil Moskowczenko

12. Krzysztof Pachurka (wybrany do Kolegium Elektorów)
od 10.03.2020: Elżbieta Burnetko

13. Tomasz Pietrek

Komunikat nr 2/2020

Dnia 27.01.2020 r. na Senacie został ponownie zatwierdzony KALENDARZ WYBORÓW DO JEDNOOSOBOWYCH I KOLEGIALNYCH ORGANÓW AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU, przygotowany przez Uczelnianą Komisję Wyborczą- załącznik 1.

Komunikat nr 3/2020

Dnia 3.02.2020 r. UKW jednomyślnie uchwaliła możliwość wyznaczenia dodatkowego terminu wyborów w razie braku wymaganego quorum, w którym ta zasada nie obowiązuje oraz podjęła decyzję o włączeniu Zakładu Języków Obcych na czas wyborów do grupy wyborczej tzw. „pozostałych nauczycieli akademickich” do Wydziału Architektury Wnętrz, Wzornictwa i Scenografii.

Komunikat nr 4/2020

Dnia 18.02.2020 r. UKW jednomyślnie podjęła decyzję o włączeniu Katedry Historii Sztuki i Filozofii na czas wyborów do Wydziału Malarstwa ("nowego").

Komunikat nr 5/2020

Skład Uczelnianego Kolegium Elektorów w kadencji 2020-2024:

1

ABEL ADAM

2

APOZNAŃSKA AGNIESZKA

3

BEREŚ WOJCIECH

4

BORGOSZ MARTA

5

BUJAK ANNA

6

DAJEWSKA MAŁGORZATA

7

DANIELAK-KUJDA AGATA

8

DROZDOWICZ OLIWIA

9

EPA KLEMENTYNA

10

FIGIEL STANISŁAW

11

GORZELAK MARIUSZ

12

GRZYB MAREK

13

GRZYBOWICZ DARIUSZ

14

GRZYBOWSKA MAGDALENA

15

HANCZAR SZYMON

16

JAKUBEK MAREK

17

JANIK ALEKSANDRA

18

JAROSZEWSKI JANUSZ

19

JASKIERSKA-ALBRZYKOWSKA  GRAŻYNA

20

JĘDRZEJEWSKI PIOTR

21

JÓZEFOWSKI EUGENIUSZ

22

KASPRZYCA MAGDALENA

23

KAZIMIERCZAK MAŁGORZATA

24

KEMPIŃSKA KAROLINA

25

KOCZYŃSKA-KIELAN KATARZYNA

26

KRZEMIŃSKA-BALUCH MARZENA

27

KUBIAK MARTA

28

KUCZMA MARIAN WALDEMAR

29

ŁUBIŃSKI SEBASTIAN

30

KRZYŻANOWSKI NIKITA

31

MAK-SOBOTA BEATA

32

MAREK MICHAŁ

33

MACKIEWICZ-KOWALCZYK ANNA

34

MANDZIOS CHRISTOS

35

MERKEL JANUSZ

36

NAGÓRSKI KAROL

37

OPALSKA-BRZECKA JOANNA

38

OPANIA TOMASZ

39

OZIOM JACEK

40

PACHURKA KRZYSZTOF

41

PAWLAK KAZIMIERZ- przewodniczący UKE

42

PESZKO WOJCIECH

43

PŁONKA MARTA

44

PUKOCZ WOJCIECH

45

RADZISZEWSKI BARTOSZ

46

ROZWADOWSKI GRZEGORZ

47

RUSZKOWSKA DOROTA

48

SIENKIEWICZ MAREK

49

SKALSKA KATARZYNA

50

SKOWROŃSKI ARTUR

51

SOBOLEWSKA DOMINIKA

52

STACHOWIAK MAGDALENA

53

STASZCZAK MICHAŁ

54

SZACH  KAROLINA

55

SZEWCZYK JACEK

56

SZULAK WIKTORIA

57

WAŁASZEK ANDRZEJ

58

WARLIKOWSKA MAŁGORZATA

59

WODARCZYK MAGDALENA

60

WOLIŃSKA MAJA

Komunikat 6/2020

Szanowni Państwo,

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że w ASP we Wrocławiu w terminie do 31.07.2020 r. zostaną przeprowadzone wszelkie procedury wyborcze w w wyborach organów uczelni kadencji 2020-24.

Udział w wyborach jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na udostępnienie swoich danych osobowych (imienia i nazwiska oraz adresu e-mail) przedstawicielom ASP  przeprowadzającym procedury wyborcze oraz innym upoważnionym osobom.  Dane osobowe zostaną wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia procedury głosowań zdalnych w wyborach organów uczelni kadencji 2020-24.

Wszelkie informacje o dokładnym sposobie głosowania wraz z odpowiednimi linkami zostaną Państwu przesłane na adres e-mail najpóźniej w przeddzień określonej w kalendarzu daty wyborów.

Przypominamy o możliwości zadawania pytań kandydatom na Rektora za pomocą poczty elektronicznej na adres: wybory.rektora@asp.wroc.pl

Komunikat 7/2020

Komunikat 8/2020

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że 25.06.2020 r. w wyniku tajnego głosowania Uczelniane Kolegium Elektorów wybrało na Rektora ASP we Wrocławiu kadencji 2020-2024 prof. Wojciecha Pukocza.

Michał Matuszczyk

Przewodniczący UKW

Załączniki