IX Pracownia Rysunku

Prowadzący:

prowadzący: ad. dr hab. Łukasz Morawski

prof. Aleksander Dymitrowicz: "ABC pracowni":

"...rozwijanie wyobraźni / otwieranie wrażliwości / uwalnianie energii duchowej

ukrytej w głębinach nieświadomości / świadome konstruowanie indywidualnego

języka plastycznego / zharmonizowanie świadomości i intuicji / nauka myślenia

formą aktywności twórczej / szukanie metafizyki w procesie twórczym..."

Studium z natury ma na celu obserwacje formy, waloru, światła i cienia, ich trafne

określenie na płaszczyźnie. Studium z modela to kompozycja form i płaszczyzn

w ujęciu statycznym i dynamicznym. Program realizowany jest zgodnie z regulaminem studiów w czasie dwóch semestrów oraz obowiązkowej praktyki plenerowej, która jest okazją do poszerzenia doświadczeń związanych z obserwacją natury.

"Odrębność i jedność stylowa, logika używania materiału, właściwe stosowanie narzędzia,

siła ekspresji, potencjał - kategorie nie dające się uchwycić dyskursywnie, a więc

w ramach kartezjańskiej postawy, a które są oczywiste dla tych, którzy doceniają wagę

intuicji - oto elementy istotne w sztuce i z nimi liczyć się musi każdy rzetelny o niej osąd ..."

prof. Marian Bohusz - Szyszko