VIII Pracownia Rysunku

prowadzący:

dr hab. Anna Kramm, prof. nadzw.
mgr Marta Szymczakowska, asystent

Zajęcia pracowniano - warsztatowe
Zajęcia obowiązkowe I-V r.

Ramowy program nauczania rysunku dla studentów studiów stacjonarnych ma charakter trójstopniowy, oparty na zadaniach merytorycznie i technicznie przystosowanych do rozwinięcia ogólnej wiedzy o rysunku.

W pierwszym roku zadania skierowane są na naukę obserwacji przedmiotu zadania - zadania rysunkowe są propozycją analizowania zagadnień z zakresu kompozycji płaszczyzny, proporcji elementów, kształtowania wyobraźni. Pod kątem technicznym: doskonalenie i opanowanie podstawowego narzędzia jakim jest ołówek. W dalszej pracy, zadania rysunkowe są rozszerzone o problemy z zakresu technik rysunkowych, ich łączenia, możliwości kojarzenia z innymi mediami. Następny etap w procesie kształcenia w ramach programu zajęć z rysunku prowadzi do samodzielnego stawiania sobie przez studenta problemów rysunkowych, akcentowana jest zasadnicza wartość wypowiedzi indywidualnej.

Trójstopniowość: Studium aktu - Ćwiczenia z wyobraźni, zajęcia na zadany temat w oparciu o studium aktu - Praca indywidualna

Wymienione ćwiczenia w ramach zajęć obowiązkowych w oparciu o studium aktu prowadzone są naprzemiennie w celu poznawania, doskonalenia i uświadamiania sobie istotnych pojęć i umiejętności rysowania. Celem pracy indywidualnej, poza programem obowiązkowym, jest wyrównanie poziomu umiejętności obserwacji oraz zwiększanie zaawansowania warsztatowego i pojęciowego w dalszych realizacjach.

Temat rysunku. Rysunek jest podstawową dyscypliną, ale jednocześnie samodzielną formą artystycznej ekspresji. Oprócz tematów tradycyjnych jak pejzaż, portret, akt, martwa natura, itd. tematem rysunku może być wszystko, co podsuwa wyobraźnia.

Zaproponowane ćwiczenia umożliwiają rozwinięcie wiedzy i umiejętności rysunkowych, dając podstawę wszelkim dyscyplinom artystycznej ekspresji oraz wiedzę pojęciową z zakresu przedmiotu. Podstawowe tematy zostaną dogłębnie przeanalizowane w ramach ćwiczeń obowiązkowych. Pozostałe tematy stopniowo poruszane będą w indywidualnej pracy studenta.