VII Pracownia Rysunku

Prowadzący:

prowadzący prof. nadzw. Przemek Pintal

asystent mgr. Piotr Kmita

VII pracownia rysunku jest pracownią otwartą na różnorodność postaw artystycznych i indywidualne koncepcje rozwojowe studentów; w związku z tym, poza działaniami w obrębie klasycznego pojmowania dyscypliny, prowokowane są eksperymenty przekraczania tradycyjnych form wypowiedzi. Uświadamiane są różnice, odmienne motywy, które doprowadziły każdego ze studentów do sztuki. Otwartość na propozycje studentów ich własnego definiowania funkcji rysunku jest fundamentem programu pracowni.

Podstawowym elementem procesu dydaktycznego jest wspólna analiza wszelkich danych formalnych zawartych w pracach studenta i rozmowy dotykające rozlicznych aspektów współczesnego świata i roli sztuki. Pomocne są w tym spotkania i dyskusje - także w związku z cyklicznie organizowanymi projekcjami, poświęconymi wybranym artystom, wystawom, wydarzeniom.

Przedmiotem działań w pracowni są studia i interpretacje modela i realizacje tematów semestralnych. Pracę na ćwiczeniach traktowana jest bardzo poważnie, jednak główny nacisk stawiany jest na zaawansowanie w realizowaniu własnych projektów.

Przed studentami w pracowni stawiane są problemy podobne do tych, przed którymi staje współczesny twórca. Ważne jest posiadanie swojej własnej opinii o współczesnej sztuce i jej relacjach z szeroko rozumianą rzeczywistością. Uznawane jest za szczególnie ważne posiadanie przez studentów dobrej orientacji w zakresie wiedzy o sztuce współczesnej.

Interesującym nas zagadnieniem są zwłaszcza rozwiązania na granicy malarstwa, rysunku i innych dyscyplin twórczych - granice między dyscyplinami nie powinny być przeszkodą, lecz możliwością do wykorzystania. Innym ważnym celem jest zdobywanie umiejętności świadomego angażowania percepcji widza. Kładziemy nacisk na rzetelny stosunek do wybranego medium, poznanie zakresu jego możliwości i skuteczne posługiwanie się nim, zapobieganie sytuacji powierzchownego, bezrefleksyjnego ich wykorzystywania.