V Pracownia Rysunku

Prowadzący:

prowadzący: ad. Krzysztof Wałaszek

Cel: osiągnięcie autonomicznej wypowiedzi artystycznej studenta, po przez studium i analizę natury, próby syntezy, interpretacji, aż po własną koncepcję języka plastycznego. Analiza możliwości percepcji i ograniczeń w rysunku w kontekście tradycji i współczesności, kształtowanie plastycznej świadomości oraz tolerancji dla różnych postaw artystycznych.

Forma: opanowanie podstawowych zagadnień rysunkowych, proporcje, ruch, kontrast, struktura. Poznanie rożnych technik rysunkowych, oraz próba włączenia w obszar możliwości tego medium, współczesnych narzędzi plastycznych, komputer, wideo.

Kształcenie ma charakter indywidualny.