IV Pracownia Rysunku

Prowadzący:

prowadzący ad. Piotr Tyszkowski

Celem kształcenia zarówno dla pedagoga jak i studenta jest zdobycie warsztatu i umiejętności rysowniczych oraz wykształcenie własnego języka plastycznego w zakresie rysunku. Zajęcia w pracowni rysunku prowadzone są w sposób indywidualny. Na młodszych latach szczególny nacisk położony jest na studia szeroko rozumianej natury. Model, martwa natura, pejzaż itp. Na starszych latach wymagane jest poszerzenie zdolności kreacyjnych. Włączane są propozycje z gatunku działań multimedialnych.

Do wymagań wstępnych należą: ukończony kurs rysunku dla drugiego roku studiów oraz zainteresowanie możliwościami kreacyjnymi tej techniki. Wymagany jest kontakt z bieżącą literaturą dotyczącą przedmiotu, czasopisma o sztuce i inne aktualne wydawnictwa:

"Historia rysunku. Od Altamiry do Picassa." - Terisio Pignati ("Arkady"2006)

"Rysunek. Podręcznik" - Sarah Simbelt ("Arkady" 2006)

"Techniki rysunku" - Karel Teissig (Wyd. artystyczne i filmowe Warszawa 1982)

Zajęcia w godzinach przewidzianych w planie odbywają się w pracowni. Istnieje również wymóg pracy poza szkolną pracownią. Przeglądy i konsultacje odbywają się cyklicznie. Pracownia organizuje plenery.

Na ocenę pracy studenta składają się wyniki regularnych przeglądów i konsultacji, oraz całokształt pracy w ciągu roku.