Egzaminy na wyjazdy zagraniczne

I. Studenci, którzy chcą starać się o wyjazd na wymianę zagraniczną (studia i praktyki) na rok ak. 2018-2019, muszą udokumentować znajomość języka obcego (na formularzu aplikacyjnym jest miejsce na wpisanie informacji na ten temat):

- wszyscy studenci I roku studiów jednolitych magisterskich i studiów licencjackich we wrocławskiej ASP zobowiązani są zdać egzamin (patrz niżej) w celu udowodnienia płynnej znajomości języka obcego oraz słownictwa specjalistycznego z danego kierunku. Możliwości zwolnienia z tego wymagania są przedstawione poniżej.

- studenci II roku stacjonarnych studiów jednolitych magisterskich i studiów licencjackich we wrocławskiej ASP, którzy uczyli się języka obcego w grupach zaawansowanych i na koniec I roku otrzymali ocenę niższą niż 4,5, zobowiązani są zdać egzamin (patrz niżej) w celu udowodnienia płynnej znajomości języka obcego oraz słownictwa specjalistycznego z danego kierunku. Możliwości zwolnienia z tego wymagania są przedstawione poniżej.

- wszyscy studenci II roku stacjonarnych studiów jednolitych magisterskich i studiów licencjackich we wrocławskiej ASP, którzy uczyli się języka obcego w grupach średniozaawansowanych, zobowiązani są zdać egzamin (patrz niżej) w celu udowodnienia płynnej znajomości języka obcego oraz słownictwa specjalistycznego z danego kierunku. Możliwości zwolnienia z tego wymagania są przedstawione poniżej.

- studenci lat wyższych niż I i II rok licencjacki / jednolity magisterski ASP mogą przedstawić ocenę z odpowiedniego lektoratu prowadzonego przez wrocławski ZJO, jeśli uczyli się w grupie zaawansowanej i otrzymali ocenę nie niższą niż 4,0. W przeciwnym razie muszą zgłosić się na egzamin (patrz niżej) celu udowodnienia płynnej znajomości języka obcego oraz słownictwa specjalistycznego z danego kierunku. Możliwości zwolnienia z tego wymagania są przedstawione poniżej.

- studenci lat wyższych niż I i II rok licencjacki / jednolity magisterski ASP, którzy języki obce zaliczali poza naszą uczelnią, muszą zgłosić się na egzamin lub wcześniej skontaktować z nauczycielem odpowiedzialnym za odpowiedni język obcy w ASP (patrz niżej).

II. Z egzaminu na wyjazdy zagraniczne zwalnia:

- certyfikat CAE lub CPE, DELF B1, ZMP; ZOP; KDS; GDS; ÖSD, DSD II; DSH, DELE Intermedio, DELE Superior

- zaliczenie egzaminu specjalistycznego organizowanego przez Zakład Języków Obcych naszej uczelni (dotyczy studentów studiów stacjonarnych) z oceną co najmniej 70%.

Szczegóły dotyczące przygotowania się do tego egzaminu znajdziecie w zakładce: teksty do egzaminów.

Zaświadczenia o znajomości języków obcych nie mogą być starsze niż 4 lata!

W razie jakichkolwiek wątpliwości, studentów studiów stacjonarnych prosimy o kontakt ze swoim nauczycielem języka obcego z Zakładu Języków Obcych, lub innych studentów – o kontakt z nauczycielem odpowiedzialnym za odpowiedni kurs:

1. język angielski:

- Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa: Beata Ludwiczak blu@asp.wroc.pl, Stanisław Chwiszczuk s.chwiszczuk@asp.wroc.pl

- Wydział Ceramiki i Szkła: Anita Majcher amaj@asp.wroc.pl

- kierunki: Grafika, Malarstwo i Rzeźba: Dorota Kopacz dkt@asp.wroc.pl

- kierunki Sztuka Mediów i Mediacja Sztuki: Maciej Ignaczak m.ignaczak@asp.wroc.pl

2. język hiszpański: Agata Sikora-Jańska agatasikorajanska@asp.wroc.pl

3. język francuski: Małgorzata Mońka mmo@asp.wroc.pl

4. język niemiecki: Elżbieta Bochenek-Kowalska elzbietabochenekkowalska@asp.wroc.pl

III. Egzamin na wyjazdy zagraniczne (poświadczający znajomość języka obcego przed wyjazdem na wymianę, praktykę bądź staż zagraniczny) odbędzie się w dniach 12-15.02.2018 r. W dniu 12.02 na tablicy przy Biurze Współpracy z Zagranicą (P102A) do godz. 14.00 będzie wisiała kartka, na której będzie można się zapisywać na egzamin. Egzamin odbędzie się we wtorek, środę i czwartek. Godziny zdawania dla poszczególnych osób umieścimy na www Zakład Języków Obcych w poniedziałek wieczorem.