Egzaminy na wyjazdy zagraniczne

Studenci, którzy chcą starać się o wyjazd na wymianę zagraniczną (studia na rok ak. 2020-2021 i praktyki na rok ak. 2019-2020), muszą udokumentować znajomość odpowiedniego języka obcego.

Egzaminy kwalifikujące na wyjazdy zagraniczne odbędą się w dniach 18-23.02.2020

W poniedziałek 17.02.2020 r. na tablicy przy Biurze Współpracy z Zagranicą (pok.102A) do godz. 14.00 będzie wisiała kartka, na której będzie można się zapisywać na egzamin. Szczegółowe godziny egzaminu dla poszczególnych osób umieścimy w poniedziałek wieczorem na stronie Zakładu Języków Obcych.

Prosimy o zgłaszanie się na egzamin w wyznaczonym terminie; jeśli ktoś się nie zgłosi, może nie zostać przeegzaminowany z uwagi na brak możliwości wyznaczenia kolejnego terminu.

Z egzaminu na wyjazdy zagraniczne zwalnia:

- zaliczenie egzaminu specjalistycznego organizowanego przez Zakład Języków Obcych dla studentów II roku naszej uczelni (dotyczy studentów studiów stacjonarnych) i otrzymanie certyfikatu (ważny 4 lata), do BWzZ dostarcza się kserokopię certyfikatu.

- zdanie egzaminu międzynarodowego (Wykaz certyfikatów); egzamin nie może być starszy niż 4 lata (FCE – ważny 1 rok), do BWzZ dostarcza się kserokopię certyfikatu.

- ocena z lektoratu na zakończenie I roku zajęć zrealizowanych w naszym Zakładzie Języków Obcych (studia stacjonarne) nie niższa niż 5,0 (dotyczy tylko aplikujących studentów uczących się  obecnie na II roku w grupach zaawansowanych),  zaświadczenie o ocenie pobiera się u swojego lektora.

Szczegóły dotyczące przygotowania się do Egzaminu na wyjazdy zagraniczne znajdziecie w zakładce: Teksty do egzaminów na wyjazdy zagraniczne.

Skala ocen.

Ewaluacja egzaminu ustnego.

Zaświadczenia o znajomości języków obcych nie mogą być starsze niż 4 lata!

W razie wątpliwości,  studentów studiów stacjonarnych prosimy o kontakt ze swoim nauczycielem języka obcego z Zakładu Języków Obcych, lub innych studentów – o kontakt z nauczycielem odpowiedzialnym za odpowiedni kurs:

1. język angielski:

- Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa: Beata Ludwiczak blu@asp.wroc.pl, Stanisław Chwiszczuk s.chwiszczuk@asp.wroc.pl

- Wydział Ceramiki i Szkła: Anita Majcher amaj@asp.wroc.pl

- kierunki: Grafika, Malarstwo i Rzeźba: Dorota Kopacz dkt@asp.wroc.pl

- kierunki Sztuka Mediów i Mediacja Sztuki: Maciej Ignaczak  m.ignaczak@asp.wroc.pl

2. język hiszpański: Agata Sikora-Jańska agatasikorajanska@asp.wroc.pl

3. język francuski: Małgorzata Mońka mmo@asp.wroc.pl

4. język niemiecki: Elżbieta Bochenek-Kowalska elzbietabochenekkowalska@asp.wroc.pl

Załączniki