Design English

Język angielski dla studentów Architektury Wnętrz i Wzornictwa to nauka języka specjalistycznego z zakresu Design. Kurs jest zorganizowany w wymiarze 2 godzin w tygodniu przez 4 semestry.

Przez trzy pierwsze semestry studenci uczą się terminologii związanej z projektowaniem wnętrz, wzornictwa oraz scenografią, a także terminologii związanej ze studiowaniem w wyższej uczelni oraz wyjazdami na stypendia i praktyki.

Na zajęciach wykorzystujemy autorski podręcznik Beaty Ludwiczak  "Design English – a coursebook for students of Interior Architecture and Industrial Design" . Publikacja, wraz z płytą DVD, została sfinansowana ze środków Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego oraz ASP we Wrocławiu.

Poziom języka ogólnego potrzebnego do uczestnictwa w zajęciach to B1 (Intermediate), jednak dają sobie też radę studenci na poziomie Pre-Intermediate (grupy nie są podzielone wg poziomu znajomości j. angielskiego).

Trzysemestralny kurs języka specjalistycznego z zakresu designu jest zakończony egzaminem "English for Special Purposes - Design". Jest on obowiązkowy dla wszystkich studentów; ocena na zakończenie całego kursu - czyli na koniec II roku – jest w 80% uzależniona od wyniku egzaminu.

W czwartym semestrze studenci realizują zadania, które pozwolą im utrwalić i wykorzystać zdobytą wcześniej wiedzę.

Ukończenie kursu wyposaża w wiedzę językową pozwalającą na studiowanie w języku angielskim na uczelni zagranicznej oraz podejmowanie pracy w zawodzie projektanta w środowisku angielskojęzycznym.

Beata Ludwiczak
starszy wykładowca języka angielskiego

Załączniki