Studia na Wydziale Malarstwa i Rzeźby

Kierunek: MALARSTWO

NIESTACJONARNE DWUSTOPNIOWE STUDIA 

Kierownik studiów: prof. Janusz Jaroszewski

kontakt: 50-156 Wrocław, pl. Polski 3/4, pok. 116-M

 tel. 71 34 380 31  wew 221,  email: dziekanatmirz@asp.wroc.pl

INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE "REKRUTACJA/EGZAMINY" 

DZIEKANAT  CZYNNY JEST:

 • PONIEDZIAŁEK, WTOREK, CZWARTEK PIATEK - 11.00 - 14.00
 • ŚRODA - NIECZYNNE
 • SOBOTA godz. 11.00 - 14.00 ( tylko w dniach zajęć weekandowych)

STYPENDIA, UBEZPIECZENIA

sprawy stypendialne oraz ubezpieczenie zdrowotne – pok. 117-M (pon.-piąt. w godz. 12.00-14.00 oprócz środy) tel. 71 34 380 31 wew 215 

INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW:

do odbioru dyplomu należy przedłożyć:

 • 4 FOTOGRAFIE O WYM. 4,5 X 6,5;
 • WYPEŁNIONĄ OBIEGÓWKĘ (DOSTĘPNA JEST W ZAŁĄCZNIKACH WRAZ Z INFORMACJĄ DO MUZEUM);
 • 1 EGZ. PRACY PISEMNEJ (DOT. STUDIÓW MAGISTERSKICH);
 • 2 PŁYTKI CD Z DOKUMENTACJĄ FOTOGRAFICZNĄ DYPLOMU ( Z TEGO JEDNĄ DO MUZEUM UCZELNIANEGO);
 • DOWÓD WNIESIENIA OPŁATY ZA DYPLOM W KWOCIE 60 ZŁ

UWAGA: absolwenci mogą dodatkowo otrzymać 1 kopię dyplomu i suplementu w języku angielskim. w tym celu należy złożyć podanie oraz 1 zdjęcie dodatkowe formatu j.w. i dowód opłaty w kwocie 40 zł

OPŁATY ZA STUDIA:

W roku akademickim 2017/18 będą  obowiązywały następujące opłaty za studia:

 • - rok I (studia I stopnia) - 2.700,- zł semestr
 • - rok II-IV i studia II stopnia - 2.400,- zł semestr
 • - opłata rekrutacyjna - 100,- zł

Wpłaty nalezy dokonywać na konto Uczelni w ING BS S.A. O/Wrocław nr 93 1050 1575 1000 0005 0269 6594

( w tytule wpłaty proszę wpisać rok studiów i semestr oraz  Studia Niestacjonarne Malarstwa )

(nie ma mozliwości wpłacania gotówką w kasie)

W SPRAWIE FAKTUR

zmiana adresu e-mail

osoby które życzą sobie otrzymać fakturę (za czesne) proszone są o wypełnienie wniosku w załączeniu i przesłanie  go na adres :  eka@asp.wroc.pl

KONTAKT Z KSIĘGOWOŚCIĄ POK. NR 112 LUB TEL. 71 343803171 3438031 WEWN. 231

opłaty za dokumenty:

 • - indeks - 4
 • - legitymacja elektroniczna - 17
 • - dyplom - 60
 • - kopia dyplomu w języku angielskim - 40
 • - duplikaty w/w dokumentów + 50 %

Załączniki