Kacynel Bożena

Bożena Kacynel
Wydział Ceramiki i Szkła
Katedra Szkła
Warsztat Szlifierski

Urodzona w 1953 roku w Dobrzycy w województwie koszalińskim.
W 1969 roku podjęła naukę w Szkole Rzemiosł Artystycznych w Jeleniej Górze Cieplicach, którą ukończyła jako zdobnik szkła.
Pracowała w zawodzie zdobnik szkła od 1972 roku w Hucie Szkła Kryształowego "Julia" w Szklarskiej Porębie, następnie od 1977 roku w Spółdzielni Pracy Wyrobów Szklanych "Szkło=Art." we Wrocławiu, a w latach 1980-2000 w "INCO" we Wrocławiu.
Od 2000 roku pracuje w warsztatach szkolnych katedry szkła Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu jako technik-szlifierz.