Żurek Jacek Krzysztof

 adiunkt dr Jacek Krzysztof Żurek

Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa

Katedra Architektury Wnętrz

Pracownia Podstaw Projektowania Architektury Wnętrz

Doktor Sztuk Pięknych w dyscyplinie Sztuki Projektowe, architekt, architekt wnętrz, designer, adiunkt w Katedrze Architektury Wnętrz na wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Od 2013 roku prowadzi zajęcia w I Pracowni Podstaw Projektowania Architektury Wnętrz oraz podyplomowym studium „Dyscypliny Plastyczne w Architekturze” na macierzystym wydziale, a także zajęcia ze zakresu „Zintegrowanego Projektowania Wnętrz” na kierunku Architektura Krajobrazu, wrocławskiego Uniwersytetu Przyrodniczego. Autor publikacji dla prasy branżowej oraz recenzji projektów architektonicznych na zlecenie instytucji publicznych. Twórca plakatów do mega widowisk Opery Dolnośląskiej, projektów obiektów miejskich promujących EURO 2012 oraz festiwal Wratislavia Cantans. Autor koncepcji architektonicznych „Kładki Wolności” w Lubinie oraz Kapsuły Czasu we Wrocławskim Parku Biznesu. Dorobek artystyczny obejmuje liczne realizacje z zakresu projektowania koncepcji architektonicznych, małej architektury, architektury wnętrz oraz designu kolekcjonerskiego w tym mebli unikatowych, na zlecenie przedsiębiorstw, instytucji dyplomatycznych oraz inwestorów prywatnych. Laureat konkursów projektowych oraz uczestnik wystaw w kraju i za granicą. Członek jury w konkursach projektowych między innymi „Diamenty Architektury” w kategorii „Bitwa Kreatywna” 2011 r., oraz w konkursie na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów zewnętrznych przed Centrum Poznawczym w Hali Stulecia w 2015 r. W 2013 r. laureat Indywidualnej Nagrody II Stopnia Rektora Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu za osiągnięcia artystyczne, dydaktyczne i organizacyjne. Od 2016 r. członek projektu naukowo-artystycznego „Silesium”

W latach 2011, 2012, 2013, w osadzie z prof. Dariuszem Grzybowiczem, trzykrotny zdobywca Pucharu Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza za zajęcie pierwszego miejsca we „Wrocławskich Regatach Kajakowych, Vip”, jako reprezentant wrocławskiej ASP.

Od 2007r. prowadzi autorską pracownię projektową przy ul. Powstańców Śl. we Wrocławiu.

kontakt e-mail: jacek.krzysztof.zurek@gmail.com

fanpage : www.facebook.com/jacekkrzysztofzurek

Doctor of Arts in design, architect, interior architect, designer, and lecturer at the Design Departmentof the Faculty of Interior Design and Designing at the Academy of Fine Arts in Wrocław. Author of publications for the trade press and reviews of architectural designs commissioned by public institutions. Author of posters for mega performances of Lower Silesian Opera and designs of urban installation projects promoting EURO 2012 and Wroclaw Philharmonics. The author of "Freedom Bridge” architectural project in the center of Lubin and the "Time Capsule" at Wroclaw Business Park. His artistic oeuvre includes numerous projects in the field of architectural concept design, landscape architecture, interior design and furniture furniture accomplished on behalf of companies and private investors. Winner of competitions and participant of exhibitions at home and abroad. In 2011 a member of jury at the "Diamond of Architecture" Contest. In 2011, 2012 and 2013 the winner of President  Rafał Dutkiewicz’s Cup in the Wrocław VIP Canoe Regatta.

Since 2007 he has run his own design studio in Powstańców Śląskich Street in Wrocław.