Trojanowska Anna

Anna Trojanowska
Wydział Grafiki i Sztuki Mediów
Katedra Grafiki Warsztatowej
Pracownia Litografii

W 2002 roku ukończyła studia na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu w pracowni prof. Pawła Frąckiewicza. Obecnie pracuje jako asystent w pracowni grafiki warsztatowej (litografii) profesora Pawła Frąckiewicza.

Wystawy:
Biennale Grafiki Studenckiej w Poznaniu 2001
Wystawa pokonkursowa "Wrocławiowi dobrze przy Odrze" 2001
Wystawa pokonkursowa exlibrisu Gliwice 2001
Konkurs Pizza Hut na malarstwo i grafikę: udział w wystawach pokonkursowych (1999, 2000, 2001)
Wystawa podyplomowa w Galerii BWA Design we Wrocławiu 2002
Biennale Grafiki Studenckiej w Poznaniu 2003
Najlepszy dyplom na Wydziale Grafiki ASP we Wrocławiu 2003
Wystawa zbiorowa BWA Częstochowa 2003
Wystawa indywidualna - Muzeum ASP Wrocław 2003
Wystawa pokonkursowaTriennale Grafiki i Rysunku w Taiwanie 2003
Wystawa pokonkursowa exlibrisu Gliwice 2003
Wystawa w zamku w Leśnicy 2004
Wystawa grafik ASP we Wrocławiu - Łódź 2004
Wystawa grafik ASP we Wrocławiu - Liberec (Czechy) 2004
Wystawa w galerii Point Black we Florencji 2004
Wystawa we wrocławskim ratuszu 2004
Wystawa pokonkursowa Międzynarodowego Triennale Grafiki Ural UFA 2004
Wystawa grafik ASP we Wrocławiu - Ministerstwo Kultury RP 2005
Wystawa ASP we Wrocławiu Gdańsk 2005
Biennale Małej Formy Graficznej i Exlibrisu Ostrów Wielkopolski 2005
Novosibirsk, Rosja - biennale grafiki i rysunku 2005
Cluj Napoka, Rumunia - biennale małej formy graficznej 2005
Udział w sympozjum graficznym w ASP w Katowicach - prelekcja dotycząca animacji w nauczaniu litografii - Katowice 2005
Wystawa indywidualna (wspólnie z Małgorzatą Warlikowską i Agatą Stępień) w ASP w Katowicach 2006
Wystawa ASP we Wrocławiu w ASP w Łodzi 2006

Nagrody:
Wyróżnienie w Konkursie "Współczesny ExLibris Polski i Mała Forma Graficzna" Rzeszów 2001
Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok akademicki 2001/2002
Konkurs Pizza Hut na malarstwo i grafikę: nagroda główna w kategorii grafiki 2002
Najlepszy dyplom na Wydziale Grafiki ASP we Wrocławiu 2003
Stypendium Ministra Kultury Rzeczpospolitej Polskiej "Młoda Polska" 2004 (projekt zrealizowany w ramach stypendium: www.litografia.pl)
Nagroda International EMMAs w Toronto 2002 - kategoria Brand Building; serwis www.maxweber.com/eng, firma Max Weber
I miejsce na Flash Film Festiwal / Flashforward 2002 w Nowym Yorku w kategorii "Typography"; serwis www.maxweber.com/eng, firma Max Weber