Skrzypiec-Żuchowska Joanna

dr Joanna Skrzypiec-Żuchowska, ad. 

Wydział Grafiki i Sztuki Mediów
Katedra Projektowania Graficznego


jsk@asp.wroc.pl

joannaskrzypiec.pl