Puszczyński Michał

dr Michał Puszczyński, ad. 

Wydział Ceramiki i Szkła

Katedra Ceramiki


m.puszczynski@asp.wroc.pl