Pietrek Tomasz

Pietrek Tomasz
Wydział Grafiki i Sztuki Mediów
Katedra Projektowania Graficznego
Pracownia Kształcenia Wstępnego

Urodził się w 1980 roku. Dyplom na Wydziale Grafiki uzyskał w 2007 roku w pracowni prof. Eugeniusza Geta-Stankiewicza. W latach 2007–2011 był asystentem w Pracowni Rysunku Zawodowego prof. Eugeniusza Geta-Stankiewicza, a w roku 2011-2012 w Pracowni Projektowania Graficznego prof. Jana Jaromira Aleksiuna. Od 2012 r. pracuje w Pracowni Kształcenia Wstępnego w Katedrze Projektowania Graficznego (obecnie Pracownia Reklamy). W 2013 r. uzyskał stopnień doktora w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie sztuk pięknych. Zajmuje się projektowaniem graficznym, plakatem, rysunkiem oraz grafiką eksperymentalną. Brał udział w ponad 120 wystawach ogólnopolskich oraz międzynarodowych. Zrealizował liczne opracowania graficzne dla instytucji kultury, publikacje, plakaty. Autor ponad 40 katalogów. Od 2011 roku jest kuratorem Galerii Plakatu Poster Box prezentującej dokonania najwybitniejszych polskich plakacistów. Od 2011 roku współpracuje z Pismem Artystycznym Format i jest Redaktorem Graficznym magazynu.

Portfolio na stronie: http://tomaszpietrek.com/