Paluch Łukasz

dr Łukasz Paluch, ad. 

Wydział Grafiki i Sztuki Mediów
Katedra Projektowania Graficznego


lpa@asp.wroc.pl