Gazur Magdalena

Gazur Magdalena

Wydział Ceramiki i Szkła 
Katedra Ceramiki 
Pracownia Projektowania Ceramiki Użytkowej I - dyplomująca