Śnieciński Marek

Śnieciński Marek

Wydział Malarstwa i Rzeźby
Zakład Historii Sztuki Filozofii i Sportu

Urodzony w 1958 roku w Obornikach Śląskich. Absolwent dwóch fakultetów Uniwersytetu Wrocławskiego: historii - 1982 r. oraz historii sztuki - 1986 r. W czerwcu 2009 r. obronił na UWr pracę doktorską pt. "Fotografia niemiecka lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Obrazy i idee" i uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauki o sztuce. Działa na wielu płaszczyznach kultury i sztuki.

Wykłada Historię Sztuki na wrocławskiej ASP na wydziale Rysunku i Malarstwa.

Dr Marek Śnieciński jest poetą, eseistą, tłumaczem oraz krytykiem i kuratorem sztuki. Wydał kilka zbiorów poezji, m.in. „Jak cię milczeć”, Tikkun, Warszawa 2004, „Coitus sacralis”, Wydawnictwo Obserwator, Poznań 2000 , „Droga na wzgórze”, Wrocław 1996. Publikuje w prasie (m.in. Format) krótkie formy prozatorskie, eseje oraz artykuły, tłumaczone również na język niemiecki. Przekłada współczesną poezję i prozę niemiecką. Jest autorem wielu tekstów krytycznych poświęconych sztuce współczesnej i publikowanych w czasopismach. Był kuratorem kilkudziesięciu wystaw, m.in. wystawy „Genius loci - Wrocław” (2001), od 2003 roku współpracuje jako kurator z komunalnymi galeriami Berlina (Galerie am Prater, Galerie Pankow).

Zajmuje się również realizacją filmów dokumentalnych o sztuce i artystach.

W 2000 r. otrzymał stypendium literackie w Literarisches Colloquium Berlin (Stiftung Preussische Seehandlung).


Więcej informacji:

http://kwadrat.edu.pl

http://opt-art.net

http://www.afa.com.pl

http://pl.wikiquote.org

Doktora Marka Śniecińskiego można znaleźć w starym budynku ASP (Plac Polski 3 / 4) w sali 306 lub 102b.

Marek Śnieciński