Tumanowicz Rafał

Rafał Tumanowicz
Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa
Katedra Wzornictwa
Pracownia Kształcenia Kierunkowego

Studia w PWSSP we Wrocławiu. Dyplom z zakresu wzornictwa przemysłowego, aneks plastyczny pod kierunkiem prof. Józefa Ha3asa.
W latach 1977 - 1998 asystent Wiesława Zajączkowskiego. Obecnie zatrudniony na stanowisku st.wykładowcy w Katedrze Wzornictwa w Pracowni Komunikacji
wizualnej- I i II rok oraz prowadzšcy przedmiot - Kompozycja płaska i przestrzenna - I rok gdzie w procesie dydaktycznym wykorzystuje papier jako materiał kreatywny w tworzeniu form i struktur, przygotowując do projektowania form uzytkowych-opakowań.
Zajmuje się projektowaniem graficznym i projektowaniem elementów wyposarzenia wnętrz. Realizował projekty scenograficzne, grafiki i animacje dla potrzeb telewizji i teatru: PT Echo- PTV Polonia, Fajgel Production, Teatr Gardzienice.