Owczarek Witold

dr Witold Makary Owczarek, ad.

Wydział Architektury Wnętrz, Wzornictwa i Scenografii
Katedra Scenografii

w.owczarek@asp.wroc.pl

Witold Owczarek Fot. Czesław Chwiszczuk