Łukaszewicz Jędrzejewska Ewa

Ewa Łukaszewicz Jędrzejewska
Wydział Ceramiki i Szkła
Katedra Restauracji i Rekonstrukcji Ceramiki i Szkła
Pracownia Dokumentacji Restauracji i Rekonstrukcji Ceramiki i Szkła

Ewa Łukaszewicz Jędrzejewska urodzona w 1954 roku we Wrocławiu.
W latach 1975-1981 studiowała historię sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim, na Wydziale Filologiczno-Historycznym (specjalność mediewista).
Od 1986 do 1988 roku odbyła Podyplomowe studia rewaloryzacji i konserwacji zespołów miejskich, zabytków architektury i techniki na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej (specjalizacja: konserwacja zabytków architektury).
Studia we Wrocławiu: historia sztuki, podyplomowe studium rewaloryzacji i konserwacji zespołów miejskich, architektury i zabytków techniki, kurs dla członków rad nadzorczych spółek skarbu państwa.
Od 1980 roku związana z dokumentacją zabytków architektury Dolnego Śląska na zlecenie wojewodzkich ośrodków konserwatorskich i Ośrodka Dokumentacji Zabytków w Warszawie.
Od 1993 zajmuje się pracą dydaktyczną we wrocławskiej ASP w pracowni dokumentacji restauracji i rekonstrukcji ceramiki.

Ważniejsze prace:
- uczestnictwo w programie "dokumentacja zabytków przeniesionych z terenu Śląska po II wojnie światowej",
- "Studium historyczno architektoniczno-urbanistyczne miasta Boguszów Gorce",
- "Studium historyczno-architektoniczne starej rzeźni we Wrocławiu",
- uczestnictwo w tworzeniu Katedry Restauracji Rekonstrukcji Ceramiki i Szkła na ASP we Wrocławiu,
- dokumentacja prac konserwatorskich barokowego ołtarza w kościele Bożego Ciała we Wrocławiu,
- dokumentacja prac konserwatorskich barokowego kościoła w Roztokach,
- ewidencyjna dokumentacja przygotowująca wpisów do rejestru obiektów zabytkowych z terenu Dolnego Śląska kontynuowana od 1982 roku
- "Wrocławska rezydencja gaulajtera Hankego" architekturs, Wrocław 2003 nr 1-2, (13-14) s. 97 -120
- "Teatr władzy- projekty wnętrz teatralnych w III Rzeszy" 2005 w druku.

Ewa Łukaszewicz - Jędrzejewska