Figiel Stanisław

Stanisław Figiel
Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa
Katedra Architektury Wnętrz
Pracownia Projektowania Mebli II

Urodzony w 1956 r. we Wrocławiu. Studia na Wydziale Projektowania Architektury Wnętrz w PWSSP(ASP) we Wrocławiu.
Dyplom w 1981 roku w Pracowni Projektowania Architektury Wnętrz pod kierunkiem prof. Tadeusza Forowicza.
Pracuje w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu na stanowisku adiunkta, kieruje Pracownią Projektowania Mebli II na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa.
Działalność twórcza obejmuje szereg opracowań projektowych
i realizacji w zakresie architektury wnętrz, mebli i wzornictwa. Zajmuje się również malarstwem i rysunkiem.
Brał udział w 14 wystawach krajowych i 2 zagranicznych.