Ludwiczak Beata

dr Beata Ludwiczak, ad.

kierownik Zakładu Języków Obcych

Zakład Języków Obcych

Wydział Architektury Wnętrz, Wzornictwa i Scenografii

Katedra Wzornictwa

blu@asp.wroc.pl


Powadzone przedmioty

­Historia projektowania

Historia i współczesność Wzornictwa

Język angielski

Dyżury

wtorek | 13.15 | sala 2 G


Ukończyła  Uniwersytet Śląski w Katowicach na Wydziale Filologicznym, w 2017 r. uzyskała stopień doktora na Wydziale Historyczno-Pedagogicznym Uniwersytetu Wrocławskiego

We wrocławskiej Akademii rozpoczęłam pracę w Zakładzie Języków Obcych, obecnie pracuję w nim jako starszy wykładowca. Wraz z ówczesnym zespołem anglistów rozpoczęłam badania nad językiem sztuki i designu (Language for Special Purposes), aby kształcenie studentów było praktyczne i dostosowane do potrzeb. W efekcie opublikowałam podręcznik do nauki języka angielskiego dla studentów architektury wnętrz i wzornictwa (uzupełniony o płytę DVD, stworzoną we współpracy z Katedrą Sztuki Mediów).

Idea praktycznego wykorzystania wiedzy zdobytej na zajęciach językowych towarzyszyła mi też, kiedy od podstaw tworzyłam Biuro Współpracy z Zagranicą macierzystej uczelni. Przez wiele lat – jako Uczelniany Koordynator Programu Erasmus i Współpracy z Zagranicą – tworzyłam politykę zagraniczną uczelni, kładąc podwaliny pod jej obecne działania międzynarodowe.

Badania nad językiem designu doprowadziły mnie do podjęcia wysiłku napisania rozprawy doktorskiej z zakresu historii wzornictwa i obecnie jako adiunkt – pracownik Katedry Wzornictwa – wspieram tę jednostkę w zakresie prowadzenia badań naukowych nad dorobkiem projektowania we wrocławskiej ASP, przygotowywania publikacji i konferencji. Prowadzę badania nad historią wzornictwa na Dolnym Śląsku oraz teorią designu.

Jestem autorką angielskiej nazwy uczelni „The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław”.

Moje motto to: „Teaching is lifelong learning” (Rowena Reed Kostellow).

Nagrody i stypendia

2009 – grant z Funduszu Stypendialno-Szkoleniowego (Mechanizm Norweski) na napisanie i opublikowanie podręcznika do nauki języka angielskiego dla studentów architektury wnętrz i wzornictwa przemysłowego pt. Design English

Konferencje

2019 – Emocje i pragmatyzm w projektowaniu środków transportu, Akademia Sztuk Pięknych im. E.Gepperta we Wrocławiu

Publikacje

2011 – Design English, Wrocław

2019 – Wrocławska Szkoła Projektowania Środków Transportu. 1966 – 2018, red. W. Semaniszyn, J. Kukuła, P. Jędrzejewski, B. Ludwiczak, Wrocław