Ludwiczak Beata

Beata Ludwiczak
Zakład Języków Obcych

Absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Po ukończeniu studiów przez rok pracowała w macierzystej uczelni jako asystentka w Zakładzie Językoznawstwa.

W Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu pracuje od 1993 roku. Od 1994 roku pełni funkcję kierownika Zakładu Języków Obcych. Od roku 2000 aktywnie działa na rzecz internacjonalizacji uczelni, jako Uczelniany Koordynator Programu Sokrates, potem Erasmus, a obecnie Erasmus+.

Przez lata jej praca dydaktyczna ewoluowała od standardowego nauczania języka angielskiego w kierunku nauczania terminologii artystycznej, aby ostatecznie skoncentrować się na języku projektowym, głównie architektury wnętrz, wzornictwa, obecnie też scenografii. W 2009 roku uzyskała grant z Funduszu Stypendialno-Szkoleniowego na napisanie i opublikowanie specjalistycznego podręcznika "Design English. Język angielski dla studentów architektury wnętrz i wzornictwa” z płytą DVD. Publikacja została wydana w roku 2011.

Od roku 2006 organizuje egzamin dla studentów kierunków projektowych ze znajomości języka branżowego i wydaje certyfikaty „Design English”.

Jest autorką zmiany angielskiej nazwy uczelni na „E. Geppert Academy of Art and Design in Wrocław”.

Jest zwolenniczką efektywnego i praktycznego nauczania oraz uczenia się przez całe życie.

Beata Ludwiczak  blu@asp.wroc.pl