Kostołowski Andrzej

dr Andrzej Kostołowski

adiunkt

Wydział Malarstwa i rzeźby 

Katedra Historii Sztuki i Filozofii

Urodzony w 1940, skończył studia na leśnictwie (ze specjalizacją ochrony przyrody) i na historii sztuki. Od lat 70-tych czynny jest jako krytyk i teoretyk sztuki. Jest autorem kilkudziesięciu większych tekstów naukowych o sztuce dawnej i współczesnej (m.in. o ogrodach krajobrazowych, problemach symboliki ezoterycznej w XIX wieku, abstrakcji transcendentalnej, humorze w sztuce,  Witkacym, Andrzeju Wróblewskim, Jerzym Nowosielskim, Wystawie Ziem Odzyskanych, Andrzeju Matuszewskim, sztuce konceptualnej). Napisał ok. 400 tekstów eseistycznych w katalogach i czasopismach o sztuce (m.in. w takich periodykach jak „Współczesność”, „Miesięcznik Literacki”, „Odra”, „Nadodrze”, „Arteon”, „Obieg”, „Artluk”, „Format”, „Rita Baum”, „Dyskurs”). Poza wykładami w na ASP we Wrocławiu (a do 2011 także na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu) prezentuje od lat swe teksty i wykresy podczas wystąpień w muzeach, szkołach artystycznych i galeriach w Polsce i za granicą (m.in. w Wielkiej Brytanii, Holandii, Białorusi, Turcji, Chinach, Finlandii, Szwecji). Jest autorem zbioru esejów wydanych jako „Sztuka i jej meta”(Kraków 2005). Był współzałożycielem Galerii A w Gnieźnie i Muzeum im. A. Mickiewicza w Śmiełowie a potem do 2000 jego kustoszem. W 1971 opracował wspólnie z Jarosławem Kozłowskim system NET. W 1979 wziął udział z Jerzym Beresiem i Zbigniewem Warpechowskim w akcyjno-odczytowym objeździe po Wielkiej Brytanii.  Kilkakrotnie działał jako komisarz plenerów w Miastku oraz był kuratorem kilku dużych wystaw (z nich za ważną uznać można ekspozycję „Wieżowce Wrocławia” na 60-lecie ASP we Wrocławiu w 2006). Jest członkiem Grupy Krakowskiej. Podczas zajęć ze studentami Wydziału Malarstwa i Rzeźby wrocławskiej ASP koncentruje się na ukazywaniu problemów sztuki współczesnej i aktualnych problemów około-artystycznych.  

Andrzej Kostołowski