Szmatuła Waldemar

Waldemar Szmatuła
Wydział Ceramiki i Szkła
Katedra Kształcenia Ogólnoplastycznego
Pracownia Rzeźby

Urodzony w 1951 roku we Lwówku Wielkopolskim
Studia w PWSSP we Wrocławiu w latach 1970 - 77.
Dyplom z rzeźby w pracowniach doc. Jerzego Boronia i doc. Feliksa Kociankowskiego.
Zajmuje się rysowaniem, rzeźbieniem, projektowaniem tzw. małej architektury.
Do ekshibicji ma specyficznie szczególny stosunek - jedna wystawa w roku.
Prace w prywatnych zbiorach w kraju i poza granicami - praktycznie na "całym świecie".
Od 1977 roku pracuje w macierzystej uczelni / ASP Wrocław / przechodząc poszczególne stopnie od stażysty, asystenta / jako wykładowca latach 1986 - 95 był kierownikiem pracowni Projektowania Rzeźby w Architekturze I Urbanistyce /obecnie jako adiunkt prowadzi pracownię Rzeźby na Wydziale Ceramiki i Szkła.
e - mail : sz-w@wp.pl