Piróg Mieczysław

dr hab. Mieczysław Piróg, st. wykł. 

Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa

Katedra Wzornictwa 


mpi@asp.wroc.pl