Piróg Mieczysław

Mieczysław Piróg
Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa
Katedra Wzornictwa
Pracownia Komunikacji Wizualnej

ul. Pionierska 10
53-213 Wrocław
tel. 0.71 332 80 24
Ur. w 1949 roku w Dukli, woj. Podkarpackie.W latach 1968 - 1974 studia na Wydziale Form Przemysłowych, Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie w Katedrze Komunikacji Wizualnej, pod kierunkiem prof. Ryszarda Otreby.
Przez kilka lat, jako projektant form przemysłowych pracował w Fabryce Wagonów PAFAWAG we Wrocławiu.
Od 1977 roku pracuje w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, początkowo w Katedrze Grafiki a nastepnie w Katedrze Wzornictwa Przemysłowego.
W latach 1996 - 2002 pełnił funkcje dziekana Wydziału Architektury Wnętrz i Wzornictwa, a od roku 1998 prowadzi dyplomującą Pracownie Komunikacji Wizualnej - kierunek wzornictwo.
W swojej pracy projektowo-artystycznej zrealizował wiele indywidualnych i zespołowych tematów z zakresu: projektowania form przemysłowych, a przede wszystkim komunikacji wizualnej i wystawiennictwa oraz fotograficznych zapisów o nazwie PIROgrafy.

Wystawy, targi, konkursy:

  1. - projekty komunikacji wizualnej i elementów wyposażenia ulicy miasta Koszalina,
  2. - dziesiątki projektów wystawienniczych i realizacji ekspozycji targowych w kraju i zagranicą m. in. dla firmy ELWRO,
  3. - projekty identyfikacji wizualnej, znaków identyfikujących i druków z ich zastosowaniem oraz druków reklamowych, także opakowań dla wielu firm wrocławskich i dolnośląskich,
  4. - zespołowy projekt i realizacja milenijnej wystawy "Wrocław 2000-moje miasto".