Maksymiak Aleksandra

dr Aleksandra Maksymiak, st. wykł.

Jednostka Międzywydziałowa

Katera Historii Sztuki i Filozofii


amak@asp.wroc.pl