Teper Joanna

Joanna Teper
Wydział Malarstwa i Rzeźby
Katedra Malarstwa Architektonicznego i Multimediów
Pracownia Technologii i Technik Ceramicznych w Malarstwie i Rzeźbie

W latach 90 - 95 studia w ASP we Wrocławiu na Wydziale Ceramiki i Szkła, w Pracowni Prof. Ireny Lipskiej - Zworskiej. W latach: 93,94,95 stypendystka Ministerstwa Kutury i Sztuki. Dyplom z wyróżnieniem w 1995 roku.Od 1996 - pracownik dydaktyczny na Wydziale Malarstwa i Rzeźby wrocławskiej ASP w Pracowni Technologii i Technik Ceramicznych w Malarstwie i Rzeźbie, prowadzonej przez Prof. Stanisława Szybę. Zajmuje się ceramiką, rysunkiem i malarstwem. Brała udział w 35 wystawach zbiorowych i indywidualnych, plenerach ceramicznych, seminariach naukowych.