Teper Joanna

dr hab. Joanna Teper, prof. uczelni 

Wydział Ceramiki i Szkła

Katedra Ceramiki


j.teper@asp.wroc.pl