Stoksik Henryk

Henryk Stoksik
Wydział Ceramiki i Szkła
Katedra Konserwacji i Restauracji Ceramiki i Szkła
Pracownia Technologii Konserwacji i Restauracji Ceramiki i Szkła

Profesor nadzwyczajny na Wydziale Ceramiki i Szkła, kierownik Katedry Konserwacji i Restauracji Ceramiki i Szkła. Specjalizuje się w tematyce: ceramika archeologiczna i współczesna jest rzeczoznawcą mykologii budowlanej, posiada liczne publikacje, wnioski racjonalizatorskie, projekty i realizacje. Tematami jakimi się w obecnym czasie zajmuje to między innymi: Analizy fizykochemiczne ceramiki średniowiecznej z terenu Czech i Rumunii, kamionki bolesławieckiej oraz ceramiki z wczesnej epoki żelaza. Badanie składu mas ceramicznych i szkliw w celu odtworzenia płytek podłogowych z Zamku w Malborku, Rekonstrukcja technologii warsztatu ceramicznego średniowiecznego Śląska, Badanie surowców ceramicznych służących do produkcji cegieł klinkierowych. Badanie masy ceramicznej i szkliw detali architektonicznych z katedry w Kamieniu Pomorskim, rekonstrukcja płytek ściennych z Pałacu Herbsta w Łodzi.