Sienkiewicz Marta

Marta Sienkiewicz
Wydział Ceramiki i Szkła
Katedra Szkła
Pracownia Projektowania Witraży

Urodzona we Wrocławiu w 1967 roku.
W latach 1987-1993 studiowała w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu na wydziale Ceramiki i Szkła,
na kierunku projektowanie szkła, w pracowni prof. Zbigniewa Horbowego.
Od 1993 roku była zatrudniona w macierzystej ASP w pracowni witraży jako technik.
Po obronie dyplomu w 1997 roku została przyjęta na stanowisko asystenta w pracowni witraży ad. Ryszarda Więckowskiego.
Od 1992 do 2003 roku współpracowała z Ryszardem Więckowskim biorąc udział w realizacji licznych witraży świeckich i sakralnych oraz renowacji i konserwacji witraży zabytkowych.
W 2005 roku obroniła doktorat na Wydziale Ceramiki i Szkła prezentując 23 okna zaprojektowane i wykonane do kościoła pw. Matki Bożej Różańcowej w Radwanicach.
Zaprojektowała i wykonała liczne witraże i przeszklenia z użyciem metody fusingu do mieszkań prywatnych. Wzięła również udział w kilkunastu zbiorowych wystawach w kraju i za granicą prezentując własne prace niezależne.