Pacyna Renata

dr Renata Pacyna, st. wykł. 

Wydział Ceramiki i Szkła

Katedra Diałań Interdyscyplinarnych w Ceramice i Szkle


renata.pacyna@asp.wroc.pl