Moczydłowski Andrzej

dr hab. Andrzej Moczydłowski, prof. uczelni

Wydział Grafiki i Sztuki Mediów

Katedra Projektowania Graficznego

Pracownia Projektowania Pisma i Form Wydawniczych 

amo@asp.wroc.pl


Prowadzone przedmioty

Projektowanie Graficzne

Typografia

Formy Wydawnicze


Urodzony w 1969 r. we Wrocławiu, w 1994 r. ukończył Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych we Wrocławiu na Wydziale Grafiki.

Moje realizacje z zakresu projektowania graficznego to książki, czasopisma, katalogi we współpracy z wydawnictwami i instytucjami kultury oraz cykle autorskich grafik cyfrowych inspirowanych typografią. W działaniach graficznych koncentruję się nad przestrzenią twórczych rozwiązań łączących warsztat klasyczny z cyfrowym. Interesuje mnie „fuzja” materii i procesów graficznych stwarzających nowe, wyrazowe jakości. Najistotniejszym elementem i punktem odniesienia w moich realizacjach projektowych jest litera, słowa i teksty. Pracuję nad projektami w ramach badania „Obraz litery i forma słów – struktury i znaczenia form typograficznych”.

Konferencje

2019 – Publikowanie po przełomie cyfrowym, konferencja naukowa Uniwersytetu Wrocławskiego – Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa oraz Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Wrocław

2009 – Education in Design Basics, 1st International Conference, Katowice

Wystawy

2020 – 4 x 6 x 25 / malarstwo / grafika / rzeźba / szkło – wystawa 6 wrocławskich artystów – 25-lecie pracy twórczej. Arsenał. Muzeum Miejskie Wrocławia

2013 – TypoGrafiki – Hall ASP Wrocław

2012 – Zbigniew Karpiński – wernisaż wystawy i prezentacja autorskiego albumu z serii: Wrocławskie Środowisko Artystyczne, Muzeum Architektury, Wrocław

2004 – Spojrzenia uwolnione – wystawa 4. wrocławskich artystów, Arsenał, Wrocław

2003 – PreTeksty –  Impart, Wrocław

1998 – TypoGra – Muzeum ASP Wrocław