Milecka Daria

dr hab. Daria Milecka
prof. nadzw. ASP we Wrocławiu

Wydział Malarstwa i Rzeźby
Katedra Mediacji Sztuki
Katedra Rysunku

1985-90 - studia na Uniwersytecie Wrocławskim, dyplom z kulturoznawstwa pod kierunkiem profesora Stanisława Pietraszko.
1991-1996 - studia w PWSSP we Wrocławiu: Wydz. AW i WP oraz MG i RZ.
Dyplom z malarstwa w pracowni profesor Wandy Gołkowskiej.
Od 1997 roku pracuje w macierzystej uczelni w Pracowni Malarstwa i Rysunku.
Po uzyskaniu stopnia doktora hababilitowanego (2011 r.) pracuje na  stanowisku profesora nadzwyczajnego.
Od 2010 roku prowadzi Pracownię Słowa i Obrazu w Katedrze Mediacji Sztuki.

Udział w ponad 150 wystawach krajowych i zagranicznych, sympozjach, plenerach malarskich, konferencjach (m.in. Galeria Działań w Warszawie, Galeria El w Elblągu, Galeria 72 w Chełmie, Galeria Labirynt w Lublinie, Muzeum Narodowe w Gdańsku, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Muzeum Modern Art w Hünfeld, Forum Konkrete Kunst w Erfurcie, Austria Center Vienna). Współtwórca grupy artystycznej „Kontynuacja i Sprzeciw” działającej od 1996 r. pod patronatem prof. Wandy Gołkowskie i Jana Chwałczyka. Prace w kolekcjach, między innymi, Gerarda Bluma
w Muzeum Modern Art w Hünfeld, Forum Konkrete Kunst w Erfurcie, Musée du Petit Format w Nismes oraz w kolekcjach prywatnych.

Zajmuje się malarstwem oraz badaniem relacji pomiędzy obrazem a słowem, zarówno aspektem historycznym, jak i współczesną koegzystencją tych dwóch mediów
w sztukach wizualnych.

„Sztuka jest dla mnie obszarem, w którym przejawiają się zjawiska
czystych jakości - obcowanie z nimi otwiera nowe poziomy naszego wglądu.
Interesują mnie fenomeny poza czasem i przestrzenią, nieposiadające
jeszcze semantycznych odniesień w istniejącym świecie znaków,
afunkcjonalne w świecie rzeczy, niemające nazw w żadnym języku.”

kontakt:
katedra.mediacji.sztuki@gmail.com

Zobacz także