Matuszczyk Michał

Michał Matuszczyk
Wydział Ceramiki i Szkła
Katedra Restauracji i Rekonstrukcji Ceramiki i Szkła
Pracownia Restauracji i Rekonstrukcji Ceramiki

Michał Matuszczyk zajmuje się konserwacją i restauracją dzieł sztuki, prowadzi nadzory konserwatorskie, wykonuje kopie malarskie, a także uczestniczy w wystawach, występuje także na konferencjach konserwatorskich oraz publikuje w wydawnictwach
z dziedziny konserwacji dzieł sztuki. Zatrudniony jest na Wydziale Ceramiki i Szkła na stanowisku adiunkta od 2008 roku.

Ważniejsze realizacje:

  1. Konserwacja i restauracja ceramicznej fontanny z pocz. XX w. na dziedzińcu ZUS we Wrocławiu, ul. Pretficza 11, prowadzenie prac 2007 r.

  2. Konserwacja i restauracja witraży z przełomu XIX/XX w z kościoła parafialnego w Miękini, współprowadzenie prac, 2009 r.

  3. Konserwacja i restauracja czterech renesansowych drewnianych polichromowanych stropów w budynku Ossolineum, Rynek 6, Wrocław, prowadzenie prac, 2010 r.