Jędrzejewski Piotr

Piotr Jędrzejewski
Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa
Katedra Wzornictwa
Pracownia Projektowania Środków Transportu – dyplomująca
Pracownia Projektowania Kinetycznego - dyplomująca

Urodzony w 1964 roku we Wrocławiu. Studia w Katedrze Wzornictwa Przemysłowego PWSSP we Wrocławiu. Dyplom z zakresu projektowania form przemysłowych w 1989 roku. Od momentu ukończenia studiów, pracownik dydaktyczno – naukowy Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. W 2003 roku obrona pracy doktorskiej. W 2012 roku obrona rozprawy habilitacyjnej na Wydziale Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Obecnie pracuje w Pracowni Projektowania Środków Transportu oraz tworzy nową pracownię dyplomującą Projektowania Kinetycznego. Zajmuje się równolegle designem (kilkadziesiąt wdrożonych projektów) i tworzeniem przestrzennych obiektów kinetycznych. (udział w kilkudziesięciu wystawach w Polsce, Europie i Azji)